TEKUTINY DO RUŠTINY

Překlad Tekutiny do Ruštiny

S Synonymum

Výsledek: 329, Čas: 0.0352

Příklady použití Tekutiny ve větě a jejich překlady

Жидкость

Každý den Ilji tekutiny do šálku.
Я лью жидкость в чашки каждый день.
To je balzamování tekutiny.
Это жидкость для бальзамирования.
Dal jsem mu tekutiny.
Я поставил ему капельницу, чтобы помочь.
Dejte mu tekutiny připravte ho na CT.
Поставьте ему капельницу и готовьте к КТ.
Když tekutiny zaberou je smutné vidět někoho takového skončit takhle.
Даже если физраствор поможет, горько видеть, что такой человек так заканчивает.
Plný průtok. tekutiny.
И добавьте физраствор.
Jiné příklady vět
Tekutiny se tráví rychleji.
Жидкости перевариваются быстрее.
Barelů tekutiny?
Баррелей жидкости?
Žádné tekutiny.
Жидкости нет.
Ztráta tekutiny znamená.
Потеря жидкости означает.
Dáme vám tekutiny antikonvulsant.
Мы даем Вам жидкие вещества и антиконвульсант.
Můžete mu vyměnit tekutiny taky bych ráda další CT.
Вы можете сменить ему капельницу и проведите еще одну компьютерную томографию.
Shromažďovali jsme jejich tělní tekutiny.
Мы собирали их телесные жидкости.
Dobře ... takže nasadíme tekutiny počkáme až ledviny vyfiltrují to magnesium?
Хорошо... Мы ставим капельницу и ждем когда почки отчистятся от избытка магния?
Pokud máte pravdu tekutiny ji povzbudí.
Если ты права, физраствор поможет.
Což jsme vás nestvořili z tekutiny nicotné.
Разве Мы не сотворили вас из презренной жидкости.
Dali jsme mu sedativa kvůli bolesti doplnili tekutiny ale.
Мы дали ему болеутоляющие, подключили капельницу, но.
Žádné tekutiny žádné cizí látky ušní kanálky jsou. čisté.
Нет жидкостей и посторонних веществ ушные каналы чистые.
Auto které bylo plné hořlavé tekutiny.
Машина, полная легковоспламеняющейся жидкостью.
Žádné tekutiny žádné cizí látky ušní kanálkyjsou..... čisté.
Нет жидкостей и посторонних веществ ушные каналы чистые.
Předepsal jsem tekutiny s vysokou koncentrací lihu doktore.
Я назначил жидкость перорально, доктор.
Kapačka zavedená do předloktí puls nitkovitý podávány tekutiny.
Единиц в левую вену, нитевидный пульс, капельницу струйно.
Stvořen byl z vystříknuté tekutiny.
Он создан из изливающейся жидкости,
Žádné externí semenné tekutiny.
Семенная жидкость не обнаружена.
Vyzkoušeli jsme každý nový možný zdroj pluripotentních kmenových buněk včetně vzorků z amniotické tekutiny.
Опробованы все возможные источники плюрипотентных клеток, включая образцы из околоплодной жидкости.
Celá oblast je vyplněná ... nějakým druhem organické tekutiny.
Вся эта область заполнена... какой-то органической жидкостью.
Bylo to pobřeží tekutiny?
Была ли эта береговая линия жидкостей?
Měla bys zapnout kontrolky na tekutiny.
Ты должна включить выключатели для разных жидкостей.
Tělo nezvládá všechny ty tekutiny.
Его тело не справится со всей этой жидкостью.
Takže nepřistála do tekutiny.
Так что мы приземлились не в жидкость.

Výsledek: 329, Čas: 0.0352

Viz také


tělní tekutiny
телесные жидкости трупная жидкостях через биологические жидкости
žádné tekutiny
любой жидкости жидкостей никакой жидкости
potřebuje tekutiny
ей нужна жидкость ей необходима жидкость
nějaké tekutiny
жидкость что-нибудь пили какие-то жидкости
tělesné tekutiny
телесные жидкости сопли размазывают выделений тела
tekutiny ale
жидкости , но инфузию , но капельницу , но
volné tekutiny
свободной жидкости
plné tekutiny
много жидкости заполнены жидкостью полные жидкости
všechny tekutiny
все жидкости
tekutiny v břiše
жидкости в брюшной полости жидкости в животе

S Synonyma "tekutiny"


"Tekutiny" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Ruský

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Ruský - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc