ZNÍT DO RUŠTINY

Překlad Znít do Ruštiny

S Synonymum

Výsledek: 484, Čas: 0.07

Příklady použití Znít ve větě a jejich překlady

Vím že to bude znít strašně ale nevypadám špatně.
Я знаю это будет звучать ужасно, но я не плохо выгляжу.
Tohle bude znít neuvěřitelně ale.
Это будет звучать невероятно, но.

Казаться

( vypadat , zdát , si myslet )
Nechci znít namyšleně ale technicky já. Jo.
Не хочу казаться придурком, но технически, я владею.
Nechci znít moc intelektuálně ale rytíř s kozama je šílenej.
Не хочу казаться слишком интеллектуальным, но рыцарь с сиськами- это нечто. Я разбираюсь в искусстве.

Показаться

( zdát , vypadat , znít )
Může to znít trošku divně.
Это может показаться тебе слегка странным.
Nechci znít drze ale co tady děláte?
Не хочу показаться грубой, но что вы тут делаете?

Звук

( zvuk , zní , hluk )
Bude to znít lépe když na klávesy položíš prsty.
Звук будет лучше, если нажимать пальцами.
Vím jak to bude znít když na to zaklepu.
Ну, например, какой будет звук, когда постучишь по чему-нибудь.
Jiné příklady vět
Nechci znít jako žárlivé děcko.
Я не хочу звучать как ревнивый ребенок.
Tohle asi bude znít trochu teatrálně ale jeden z vás mě zradí.
Возможно, это будет звучать несколько претенциозно... Но... один из вас предаст меня.
Může to znít sobecky ale mimo to existují.
Это может показаться эгоистичным, но без этого.
Bude to znít opovážlivì ale ona potøebuje nìkoho jako jsem já.
И хотя это может звучать самонадеянно, ей нужен кто-то вроде меня.
Vím jak to musí znít ale přísahám bohu všechno je to pravda.
Я знаю, как это звучит, но я клянусь Богом, это все правда.
To vám musí znít povědomě zvláštní agentko Rose Nolanová.
Это должно казаться знакомым, спецагент Роуз Нолан.
Asi to bude znít hloupě... Ale cítím se sebevědomě když ji nosím.
Это может показаться глупым..., но я чувствую себя увереннее, когда его ношу.
Moc vám děkuji. Pamatujte R musí znít!
Не забывайте про перекатный звук" Р!
Bude to znít hrozně ale trochu na Abby žárlím.
Как бы ужасно это не звучало, но я в чем-то даже завидую Эбби.
Může to znít divně ale jsem fanynkou betonových bloků.
Это может показаться странным, но я обожаю бетонные блоки.
Proč si pořád myslím že lež bude znít lépe než pravda?
Почему я все еще думаю, что ложь будет звучать лучше, чем правда?
Nesnažil jsem se znít britsky.
Ну, я не пытался казаться британцем.
Bude to znít hloupě ale..... je to prostě jiné.
Это звучит глупо, но..... это просто разные.
Nebo nebudeme chtít znít tak nafoukaně budeme tomu říkat Moučníkový bar.
Или, чтобы звучало не так по-идиотски, мы назовем это" Сладкий бар.
Vím že to musí znít hloupě domýšlivě nebo obojí.
Я знаю, это, наверное, звучит нелепо или претенциозно. Или и так, и так разом.
Ehm měl by takhle vrtulník znít?
Э- э, а разве у вертолета должен быть такой звук?
Jo neboj. Vůbec jsem se nesnažil znít chytře.
Я не пытался казаться умным вообще.
Bude to znít hloupě ale když na to koukám připadá mi to šíleně povědomé.
Это покажется глупым. При взгляде на это видится что-то до боли знакомое.
Nechci znít směšně ale myslím si že bych jí měl vyslechnout sám.
Не хочу показаться смешным, но я думаю, что должен поговорить с ней наедине.
Jen doufám že takto nebudou znít naše svatební sliby.
Я надеюсь, наши свадебные клятвы не будут так звучать.
Nechci znít sobecky ale opravdu byste mě popoháněli.
Не хочу показаться эгоисткой, но с вами я точно была бы быстрее.
Když překročíte tenhle práh musí to znít jako když vstoupíte do budoucnosti.
Когда входишь в это здание, должен быть звук, будто ты вошел в будущее.

Výsledek: 484, Čas: 0.07

Viz také


znít jako
звучать как говорить как показаться казаться
to znít
это прозвучит звучит
se znít
казаться звучать
tohle bude znít
это прозвучит это будет звучать это звучит это покажется
nechci znít jako
не хочу показаться не хочу звучать как я не хочу говорить как не хочу походить
nechci znít nevděčně
я не хочу показаться неблагодарной я не желаю показаться неблагодарной
bude znít jako
звучать как прозвучит как прослыть
může znít jako
может прозвучать , как может выглядеть как может звучать как ты можешь услышать похожий может казаться
bude znít hloupě ale
звучит глупо , но прозвучит глупо , но покажется глупым , но
to bude znít ale
это звучит , но это прозвучит , но это не звучало
bude to znít hrozně
это прозвучит ужасно звучит ужасно это прзвучит очень я прозвучу очень
vím že to bude znít
я знаю , это прозвучит я знаю , это звучит
to bude znít šíleně ale
это прозвучит безумно , но это звучит безумно , но это звучит странно , но
to bude znít divně ale
это прозвучит странно , но это звучит странно , но это странный вопрос , но
možná to bude znít divně
это может прозвучать странно может , это прозвучит странно это может показаться странным возможно , это странный вопрос
možná to bude znít šíleně
и это возможно прозвучит безумно , но возможно , это звучит безумно возможно , это безумие это может прозвучать странно
vím že to může znít
я знаю , это может показаться знаю , это может прозвучать я знаю , что это может звучать
bude to znít bláznivě ale
это прозвучит странно но это прозвучит безумно , но это звучит глупо , но
tohle bude znít divně ale
это прозвучит странно , но это звучит странно , но это прозвучит дико , но
tohle bude znít šíleně ale
это звучит безумно , но это прозвучит странно , но это похоже на бред , но это может прозвучать странно , но это прозвучит безумно , но

S Synonyma "znít"


si myslet
jevit jako
mít pocit

"Znít" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Ruský

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Ruský - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc