Překlad "říkal jsem ti" ve Český

Výsledek: 133, Čas: 0.1606

říkal jsem
Překlad nebyl nalezen

ti
ti

Příklady Říkal Jsem Ti ve větě

He knows ti ti.
On ví ti ti.
Bring me ti!
Přiveďte mi tiho!
Hi, ti jean.
Ahoj, ti jean.
Ti, help me!
Ti, pomoz mi!
My name's ti.
Jmenuji se ti.
Hello, ti jean!
Ahoj, ti jeane!
Delores cares about happy ti.
Delores záleží jen na happy ti.
Ti, bring me everybody here!
Ti, přiveď všechny!
Lo do ti do the yiddishe charleston.
Lo do ti do, ten jidiš charleston.
Ti- can you hear me?
Ti- slyšíš mě?
Even senseless at ti mes.
Dokonce v bezvědomí v ti mě.
Good morning, ti miguel.
Dobré ráno, ti migueli.
Ti jean and beauty not knowing.
Ti jean a nepozananá krása.
These two are the ti brothers.
Ti dva jsou ti bratři.
I lost track of ti.
Ztratila jsem pojem o čase.
Neither, because they're from the ti plant.
Ani jeden, protože jsou z rostliny ti.
Well, uh, i had a lovely ti.
No, to byl ale krásný več.
The key is in root of ti leaf.
Klíčem jsou kořeny listů ti.
Miss ti, i can't hear you.
Slečno ti, neslyším vás. stále něco předstíráte?
Ti, 2 more ammo packs for him!
Ti, 2 balíky munice navíc pro každého!
Oh, it's you, ti.
Oh, to jsi ty, ti.
We just need a little bit more ti.
Jen potřebujeme víc času.
Ti, we stay here for the night.
Ti, zůstaneme tu přes noc.
Put ti at the head of the column!
Ti do čela kolony!
Ti, get the wounded men ready to go.
Ti, připrav zraněné, za chvíli odejdeme.

Výsledek: 133, Čas: 0.1606

FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc