ARE YOU DOING DO ČEŠTINY

Co je are you doing do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 8652, Čas: 0.1876

Anglický-český slovník

Příklady použití Are You Doing ve větě a jejich překlady

What are you doing, potz?
Co děláš, potzi?
And what are you doing in naples?
A co děláš v neapoli?
Hi, how are you doing, yvette?
Ahoj, jak se máš, yvetto?
What are you doing, chloe?
Co děláš, chloe?
And how are you doing, vicki?
A jak se máš, vicki?
Harry37. what are you doing?".
Harry37 co děláš?".
What are you doing, von kirchof!
Co to děláš, von kirchofe!
How are you doing today, jack?
Jak se dnes máš, jacku?
What are you doing here, henry?
Co tady děláš, henry?
How are you doing, maddie?
Jak se vede, maddie?
What are you doing today, dad?
Co dnes budeš dělat, tati?
What are you doing with that bow and arrow?
Co vyvádíš s tím lukem a šípem?
What are you doing in miami?
Co děláš v miami?
Kate, kate, what are you doing?
Kate, kate, co to děláš?
How are you doing, chloe webber?
Jak se máš, chloe webber?
How are you doing, muniz?
Jak se vede, munizi?
What are you doing, rancho?
Co budeš dělat rancho?
What are you doing, fabrizio?
Co vyvádíš, fabrizio?
What are you doing tomorrow morning?
Co budeš dělat zítra ráno?
What are you doing with that towel?
Co to vyvádíš s tím ručníkem?
How are you doing, sonny?
Jak se vede, sonny?
How are you doing, tyler?
Jak se máš, tyler?
What are you doing with that car?
Co to vyvádíš s tím autem?
Koolaid, how are you doing, nigger?
Koolaide, jak se vede, negře?

Výsledek: 8652, Čas: 0.1876

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Are you doing" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc