Překlad "are you sure" ve Český

Výsledek: 3132, Čas: 0.0241

jsi si jistý určitě víš jistě jseš si jistý víš určitě jseš si jistej jsi si jistej opravdu jsi si jista -jste si jistý vážně je si si jistá

Příklady Are You Sure ve větě

Chris, are you sure he's dead?
Chrisi, jsi si jistý, že je mrtvý?
Hey, are you sure you don't want a drink?
Hej, určitě nechceš drink?

Are you sure you want these three?
Víš jistě, že chceš tyhle tři?
Jerry, are you sure this is our table?
Jerry, jseš si jistý, že je to náš stůl?
Are you sure it wasn't a misunderstanding?
Víš určitě, že to nebylo nedorozumění?
Are you sure you want that one?- Yes.
Jseš si jistej, že chceš tenhle?
Jeremy, are you sure you're ready?
Jeremy, jsi si jistej, že jsi připravenej?

Honey, are you sure you packed everything?
Miláčku, opravdu jsi všechno zabalila?
Stenia, are you sure?
Stenio, jsi si jista?
Are you sure the two defendants killed Sean Nokes?
Jste si jistý, že zabili Seana Nokese?
Are you sure everything is okay?
Vážně je všechno v pořádku?
Are you sure that you're okay with that?
Si si jistá, že ti to nepřekáží?
Eyal, are you sure I should be here?
Eyali, jsi si jistý, že bych tady měla být?
Archie, are you sure that computer's working?
Archie, určitě ten počítač funguje?
Are you sure i'm Annie?
Víš jistě, že jsem Annie?
Really? Are you sure it's England?
Opravdu, jseš si jistý, že je to Anglie?
But are you sure we're ready?
Ale víš určitě, že jsme připravení?
Are you sure it's the equipment?
Jseš si jistej, že je to vybavení?
Are you sure he's OK?
Jsi si jistej, že je v pořádku?
Are you sure you have got enough for us all, Pen Pen?
Opravdu máš dost pro všechny?
Are you sure, Albertina?
Jsi si jista, Albertino?
Are you sure, Doctor?
Jste si jistý, doktore?
Chuck, are you sure everything's okay?
Chucku, vážně je všechno v pořádku?
Are you sure that it's your sister?
Jsi si jistý, že je to tvoje sestra?
Are you sure you know how to read?
Víš určitě, že umíš číst?
Are you sure he has a problem?
Víš jistě, že má problém?
Are you sure there's no mistake?
Jseš si jistý, že to není chyba?
Are you sure it's good?
Víš určitě, že je dobré?
Listen, are you sure it's not air?
Poslouchej, jseš si jistej, že to není vzduch?
Are you sure that it was here?-.
Jsi si jistej, že je to to místo, Pete?

Výsledek: 3132, Čas: 0.0241

PŘÍKLADY
Příklady
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc