BY THE WAY DO ČEŠTINY

Co je by the way do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3412, Čas: 0.1427

Anglický-český slovník

Příklady použití By The Way ve větě a jejich překlady

And by the way, where's sarah?
A mimochodem, kde je sarah?
And by the way, i'm sleeping with him"?
A mimochodem, spím s ním"?
But, by the way, great job in there.
Ale jinak skvělá práce.
Well, by the way it happened.
No, ostatně stalo se to.
How did it go with hannah and parker, by the way?
Mimochodem, jak to šlo s hannah a parkerem?
By the way with arthur did it get better?
Jinak, s arthurem je to lepší?
By the way, he wants to see you.
Ostatně, chce tě vidět.
Anybody can see by the way you look at her.
Každý vidí, jak se na ni díváš.
By the way, my name's isabelle.
Jinak se jmenuji isabelle.
And by the way, is mr. takei here?
A mimochodem, je tu taky pan takei?
By the way i really enjoy your weather reports.
Ostatně, moc se mi líbí tvoje pˇredpovědi počasí.
By the way, nice costume.
Jinak, pěkný kostým.
And by the way, i know exactly where germany is.
A mimochodem vím přesně, kde je německo.
Both by how he talks and by the way he looks at her.
Z toho jak mluví a jak se na ni dívá.
By the way what does" gung-gung-gung" mean?
Ostatně co znamená"gung-gung-gung"?
Could have fooled me by the way you were unloading on that cell phone.
Zmátla jste mě, jak jste se vybíjela do telefonu.
By the way, i always knew you slept with sheila maddox.
Jinak, vždycky jsem věděl, že spíš se sheila maddox.
And by the way, it's a girl.
A mimochodem je to holka.
By the way, i'm amy.
Mimochodem, jsem amy.
By the way, what is your name?
Jak se vlastně jmenuješ?
By the way, we had your personal belongings... taken to your sister's.
Ostatně, tvé věci nechal odvézt ke tvé sestře.
By the way, i ran into eye patch this morning.
Jinak, ráno jsem narazil pásku přes oko.
Point is, i can tell a real gentleman. not by the way he looks.
Hlavní je, že opravdový gentleman, ne jak vypadá.
By the way, where's my car?
Mimochodem, kde je moje auto?
By the way, could you have a word with traviata?
Ostatně mohla bys promluvit s traviatou?
By the way, man, this place is beautiful.
Jinak, chlape, tohle místo je nádherné.
By the way, she's praying for you.
Ostatně, modlí se za tebe.
I'm heather williger, by the way.
Jsem heather willigerová, mimochodem.
By the way, i'm sorry about losing kagero.
Jinak je mi líto ztráty kagero.
By the way, do you like the american flag helmet, pete?
Jak se ti líbí moje helma?

Výsledek: 3412, Čas: 0.1427

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc