Překlad "by the way" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 3434, Čas: 0.0188

mimochodem jinak ostatně jak tak mimochodem mimichodem mimochodom a propó cestou

Příklady By The Way ve větě

And by the way, where's Sarah?
A mimochodem, kde je Sarah?
But, by the way, great job in there.
Ale jinak skvělá práce.

Well, by the way it happened.
No, ostatně stalo se to.
Anybody can see by the way you look at her.
Každý vidí, jak se na ni díváš.
And, by the way, I just rejected you.
A jen tak mimochodem, právě jsem tě odmítl.
And by the way, I know how Celeste works.
A mimichodem, vím, jak Celeste pracuje.
I'm milo, by the way.
Jsem Milo, Mimochodom.

By the way, I still haven't spoken to my son.
A propó, doposud jsem neviděl svého syna.
And by the way, i'm sleeping with him"?
A mimochodem, spím s ním"?
By the way with Arthur did it get better?
Jinak, s Arthurem je to lepší?
By the way, could you have a word with Traviata?
Ostatně mohla bys promluvit s Traviatou?
And how is that going, by the way?
A to jde jak?
By the way, am I also a suspect?
Mimichodem, i já jsem podezřelý.
What is she doing with that guy, by the way?
Mimochodom, co vlastně dělá s tímhle chlapem?
By the way, where is madam's wardrobe?
A propó, kde má milostivá paní šatník?
And by the way, is Mr. Takei here?
A mimochodem, je tu taky pan Takei?
By the way, nice costume.
Jinak, pěkný kostým.
By the way, he wants to see you.
Ostatně, chce tě vidět.
By the way, Do you like the American flag helmet, Pete?
Jak se ti líbí moje helma?
And by the way, it's a girl.
A mimochodem je to holka.
By the way, my name's Isabelle.
Jinak se jmenuji Isabelle.
By the way I really enjoy your weather reports.
Ostatně, moc se mi líbí tvoje pˇredpovědi počasí.
By the way, what is your name?
Jak se vlastně jmenuješ?
By the way, i'm Amy.
Mimochodem, jsem Amy.
By the way, I know how he did that trick.
Jinak, vím jak udělal ten trik.
By the way, she's praying for you.
Ostatně, modlí se za tebe.
And by the way, I know exactly where Germany is.
A mimochodem vím přesně, kde je Německo.
By the way, man, this place is beautiful.
Jinak, chlape, tohle místo je nádherné.
By the way what does" gung-gung-gung" mean?
Ostatně co znamená"gung-gung-gung"?
By the way, where's my car?
Mimochodem, kde je moje auto?

Výsledek: 3434, Čas: 0.0188

PŘÍKLADY
Příklady
SYNONYMA
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc