Překlad "did you know" ve Český

Výsledek: 4257, Čas: 0.0273

věděl jsi víš znal jste věděl si věděls znáte vědělas to víš víš o tys věděl jsi to věděl jsi poznal vy jste věděl vy jste znala -víte věděi znals poznal

Příklady Did You Know ve větě

Did you know Sam had a daughter?
Věděl jsi, že Sam má dceru?
How did you know he was infected?
Jak víš že byl infikován?

Mr. Molina, did you know the victims?
Pane Molino, znal jste oběti?
Did you know she was pregnant?
Věděl si, že je těhotná?
Did you know Joe and Shirley were married?
Věděls, že Joe a Shirley jsou manželé?
How did you know their names?
Jak znáte jejich jména?
Did you know he had two moms?
Vědělas, že má dvě mámy?

How did you know I got full marks, uncle?
Jak to víš strejdo, že mám vyznamenání?
Did you know that the FBI is following you?
Víš o tom, že tě sleduje FBI?
Did you know he would kill Zalachenko?
Tys věděl, že ho zabije?
How did you know?" Yeah, right.
Jak jsi to věděl?" Jo, správně.
How did you know it was over?
Jak jsi poznal, že je konec?
Did you know this was coming?
Ano.- Vy jste to věděl?
So did you know my husband, sarah?
Takže Sarah, vy jste znala mého manžela?
Did you know he was an army officer?
Víte, že je to bejvalej lampasák?-No, důstojník.
How did you know how to save that dog last night?
Jak jsi věděI, jak toho psa zachránit?
So, did you know Dick Turpin, then?
Takže, znals Dicka Turpina?
When did you know that it was me?
Kdys poznal, že jsem to já?
Did you know Jill was coming?
Věděl jsi, že přijde Jill?
How did you know my favorite Beatle was George?
Jak víš, že můj oblíbený Beatlesák je George?
Yes, did you know him on Earth?
Ano. Znal jste ho na Zemi?
Did you know what they meant?
Věděl si, co znamenají?
Did you know that they ran the French out of there after 20 years?
Věděls, že vyhnali Francouze po 20 letech?
How did you know my name, sir?
Jak znáte moje jméno, pane?
Did you know that both her mothers are serial killers?
Vědělas, že obě její matky jsou sériové vražedkyně?
How did you know?
Jak to víš?
Did you know that sylvia's wallet is missing?
Víš o tom, že Silvia postrádá peněženku?
Did you know I was going?
Tys věděl, že odplouvám?
Steven how did you know that?
Jak jsi to věděl, Stevene?
When did you know her?
Kdy jsi ji poznal?

Výsledek: 4257, Čas: 0.0273

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
PŘEKLADY V OKOLÍ

"Did you know" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc