DID YOU KNOW DO ČEŠTINY

Co je did you know do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4111, Čas: 0.3889

Příklady použití Did You Know ve větě a jejich překlady

Did you know you're number one in the class?
Věděl jsi, že jsi ve třídě číslo jedna?
And how did you know about the secret door?
A jak víš o tajných dveřích?
Did you know jill was coming?
Věděl jsi, že přijde jill?
Wait, how did you know.
Počkat, jak víš, že se.

So... did you know the victim?
Tak... znal jste oběť?
Did you know sam had a daughter?
Věděl jsi, že sam má dceru?
Did you know she was in japan?
Věděl jsi, že byla v japonsku?
How did you know terry was gay?
Jak víš, že terry je gay?
Mr. kincaid, did you know gregory tilman?
Pane kincaid, znal jste gregory tilmana?
Did you know she was pregnant?
Věděl si, že je těhotná?
How well did you know the wife?
Jak dobře znáte jeho ženu?
Did you know what they meant?
Věděl si, co znamenají?
Did you know she's fae?
Věděl jsi, že je fae?
Yes, did you know him on earth?
Ano. znal jste ho na zemi?
How did you know my favorite beatle was george?
Jak víš, že můj oblíbený beatlesák je george?
How did you know his name was solon?
Jak víš, že jeho jméno bylo solan?
Did you know i am really sad?
Věděl jsi, že jsem opravdu smutná?
But did you know him?
Ale znal jste ho?- málo.
Steven how did you know that?
Jak jsi to věděl, stevene?
And did you know what he would do?
A věděl si, co udělá?
Yes. how did you know my name?
Ano, jaktože znáte moje jméno?
Did you know he was going to be a father?
Věděl si, že bude otcem?
Mr. molina, did you know the victims?
Pane molino, znal jste oběti?
So, how did you know elizabeth?
Jak dlouho znáte elizabeth?
How did you know which one was going to shoot first?
Jak jsi poznal, že vystrelí první?
How did you know he was infected?
Jak víš že byl infikován?
Did you know what they were doing?
Věděl jsi, co dělají?
Oh, how did you know?
Yeah, did you know him?
Ano, znal jste ho?
Wait a second, how did you know my name?
Počkejte, jak znáte moje jméno?

Výsledek: 4111, Čas: 0.3889

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Did you know" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc