DID YOU SEE DO ČEŠTINY

Co je did you see do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3206, Čas: 0.2459

Anglický-český slovník
viděl jsi viděl viděl si viděls viděl jsi to vidělas všiml sis víš viděl jsi je nevidělas

Příklady použití Did You See ve větě a jejich překlady

Hey, jimmy, did you see jamie?
Jimmy, viděl jsi jamie?
And did you see my family?
A viděl jsi mou rodinu?

But did you see, soboczinski?
Ale viděl jsi,soboczinského?
Frank, did you see what eddie did to my karen?
Franku, viděl jsi, co eddie udělal mojí karen?
Daddy, did you see what they have done?
Tati, viděl jsi co udělali?
Did you see anything on the kino?
Viděl si na KINU něco?
And did you see that message?
A viděls tu zprávu?
By any chance, did you see my baseball?
Náhodou, viděl jsi můj baseball?
Yeah, but did you see her butt?
Jo, ale viděl si její zadek?
Did you see my husband?
Viděl jsi mého manžela?
Where did you see a man with such length?
Idiote! kdes viděl člověka s takovou délkou?
Did you see the spots on my horse?
Viděls fleky na mém koni?
And did you see his body?
A viděl jsi jeho tělo?
Dude, did you see that?
Kámo, viděl si to?
Charlie, did you see?
Charlie, viděl jsi to?
Did you see patti?
Viděl jsi patti?
Did you see his head go?
Viděl si, jak jeho hlava šla dolů?
Did you see him yesterday?
A kde jsi ho včera viděl?
Billy, did you see the car?
Billy, viděl jsi to auto?
Did you see how cute gloria was with lily?
Viděls, jak to glorie s lily umí?
Did you see my knee?
Vidělas moje koleno?
Did you see him that day?
Vy jste ho ten den viděl?
Mike, did you see?
Miku, viděl jsi to?
Hey, did you see the way erico looked at you?
Hej, všiml sis, jak se na tebe ericová dívala?
Yeah, did you see those sleestaks kick the crap out of enik?
Jo, viděls, jak ti sleestakové s enikem zatočili?
Did you see this motherfucker?
Viděl si toho zkurvysyna?
Did you see what your son did?
Vidělas, co udělal tvůj syn?
Did you see my sister?
Viděl jsi mou sestru?
Hey, did you see my lineup this week?
Hele, viděls moji sestavu?
Did you see how many people were in the car? i didn't see anything.
Vidělas kolik jich bylo v autě?

Výsledek: 3206, Čas: 0.2459

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"Did you see" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc