Překlad "did you see" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 3220, Čas: 0.0271

viděl jsi viděls viděl viděl si vidělas viděl jsi to všiml sis víš nevidělas neviděls viděl jsi je viděl si to vidět , ty

Příklady Did You See ve větě

Did you see my husband?
Viděl jsi mého manžela?
Did you see how cute Gloria was with Lily?
Viděls, jak to Glorie s Lily umí?

But did you see, Soboczinski?
Ale viděl jsi,Soboczinského?
Yeah, but did you see her butt?
Jo, ale viděl si její zadek?
Besides, did you see those two in utah?
Krom toho, vidělas ty dva v Utahu?
Billy, did you see the car?
Billy, viděl jsi to auto?
Did you see his bike's got eight pedals?
Všiml sis, že jeho kolo má osm pedálů?

Did you see where he put the locking mechanism?
Víš, kam dal klíč?
Hey, did you see my plepler?
Hele, nevidělas mýho Pleplera?
Say, did you see my cutter somewhere?
Hele, neviděls někde můj nůž?
Did you see them murdered? No.
Viděl jsi je vraždit?
So, did you see it?
Tak co, viděl si to? To přiznání?
What did you see, idiot?
Co jsi moh vidět, ty pitomče?
Did you see Patti?
Viděl jsi Patti?
Did you see the spots on my horse?
Viděls fleky na mém koni?
By any chance, did you see my baseball?
Náhodou, viděl jsi můj baseball?
Dude, did you see that?
Kámo, viděl si to?
Did you see him again? No.
Vidělas ho znovu?
Charlie, did you see?
Charlie, viděl jsi to?
Did you see how he dotes on her?
Všiml sis, jak ji zbožňuje?
Did you see where the bottle went?
Víš kde je láhev?
Did you see anyone near the lab today?
Nevidělas nikoho poblíž laboratoře?
Did you see my wallet?
Neviděls mou peněženku?
Did you see one?
Viděl jsi je někdy?
Did you see someone do this?
Viděl si to někoho malovat?
Hey, Jimmy, did you see Jamie?
Jimmy, viděl jsi Jamie?
Hey, did you see my lineup this week?
Hele, viděls moji sestavu?
Where did you see a man with such length?
Idiote! Kdes viděl člověka s takovou délkou?
Did you see anything on the kino?
Viděl si na KINU něco?
Oh, my God. Did you see how weird that was?
Panebože vidělas jak to bylo divné?

Výsledek: 3220, Čas: 0.0271

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "did you see"


could have seen
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc