Překlad "do you have" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 6878, Čas: 0.0253

máte musíš ty máš to musíš -máte se musíš máš to máš na vám zbývá nesete vám zbyde bolí tě vám dal napadá vás

Příklady Do You Have ve větě

Do you have enough fuel for the flight?
Jestli máte dostatek paliva na celou dobu letu?
Why do you have to be so sarcastic?
Proč musíš bejt tak sarkastickej?

Do you have a slingshot?
Ty máš prak?
Why do you have to say it with my necklace?
Proč to musíš říct s mým řetízkem?
Do you have a plan, Lieutenant?
Máte plán, poručíku?
Why do you have to get involved with my friends' friends?
Proč se musíš zaplítat s kamarádama mých kamarádů?
Do you have the heart?
Máš to srdce?

Do you have something particular in mind?
Máš na mysli něco konkrétního?
What other option do you have?
Tak co vám zbývá?
Do you have the letters from my sister?
Nesete dopisy od mé sestry?
And what do you have when it's all gone?
Co vám zbyde, až to bude pryč?
Do you have a headache, Mommy?
Bolí tě hlava, mami?
What authority do you have to stop my rehearsal?
Kdo vám dal právo přerušit nám zkoušku?
Do you have a quote for that?
Napadá vás pro to nějáký citát?
What rights do you have in relation to your data?
Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?
Why the hell do you have to be so honest?
Proč sakra musíš být tak poctivá?
Oh, do you have a boyfriend?
Oh, ty máš přítele?
Why do you have to do this?
Proč to musíš dělat ty?
Do you have WIFI here?
Máte tady WIFI?
Why do you have to be such an ass?
Proč se musíš chovat jako vůl?
Do you have that table of five?
Máš to pro ten pětičlenný stůl?
Do you have that guy's number?
Máš na něj číslo?
Madam President, how long do you have to live?
Paní presidentko, kolik vám zbývá času?
Do you have my tea?
Nesete mi čaj?
Lose your own flesh and blood, what do you have?
Když přijdete o vlastní krev, kdo vám zbyde?
Do you have a stomach ache?
Bolí tě břicho?
What authority do you have to do this?
Kdo vám dal právo tohle dělat?
Do you have anything better to suggest?
Napadá vás něco lepšího?
Do you have a phone? Or money?
Máte telefon nebo peníze?
How long do you have to be in this country.
Jak dlouho musíš být v této zemi.

Výsledek: 6878, Čas: 0.0253

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMA
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc