DO YOU KNOW DO ČEŠTINY

Co je "do you know" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 24020, Čas: 0.2566

víš znáte ty víš ty znáš poznáš víte nevíte znáš vědět vy víte vy znáte poznáte neznáš neznáte ty nevíš vy nevíte znáte vy poznám

Příklady použití "Do You Know" ve větě a jejich překlady

Do you know your mother is here?
Víš, že je tady tvoje matka?
Do you know where marco is?
Víš, kde je marco?
Do you know mr bingley and his sisters?
Znáte pana bingleyho a jeho sestry?
What do you know about brixton?
Co ty víš o brixtonu?
Excuse me, do you know adele verter?
Promiňte, znáte adele verterovou?
But do you know what, patricia?
Ale víš co, patricie?
Do you know the man of the house?
Ty znáš pána domu?
What do you know about feng chi?
Co víš o feng chi?
What do you know about anything between me and norman?
Co ty víš o čemkoliv mezi mnou a normanem?
Yeah, do you know her?
Jo, znáte jí?
How do you know if something is real?
Jak poznáš že je něco opravdové?
What do you know about life, jenna?
Co ty víš o životě, jenno?
Do you know mrs. bast?
Ty znáš paní bastovou?
How long do you know janet?
Jak dlouho znáte janet?
Do you know where cornwall is?
Víš, kde je cornwall?
Mitzy, do you know the answer?
Mitzy, ty znáš odpověď?
How do you know if two people have chemistry?
Jak poznáš, jestli je mezi dvěma lidma přitažlivost?
Do you know our parents?
Znáte naše rodiče?
What do you know about men?
Co ty víš o mužích?
Do you know what these pictograms mean?
Víte, co tyto výstražné symboly znamenají?
But do you know what, jarle?
Ale víš co, jarle?
What do you know about montana?
Co ty víš o montaně?
How do you know if it's working or not?
Jak poznáš, jestli to funguje nebo ne?
Do you know what REACH means for your products and your company?
Víte, co vyplývá ze systému REACH pro vaše výrobky a vaši společnost?
How do you know christy?
Jak znáte christy?
Do you know where my books are?
Nevíte, kde jsou moje knihy?
Do you know where janelle is now?
Víš, kde je janelle teď?
Why, do you know an incredible new band?
Proč, ty znáš ňákou takovou?
Do you know where audrey is?
Nevíte kde je audrey?
Do you know my father?
Víte mého otce.

Výsledek: 24020, Čas: 0.2566

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "do you know"


tell you
any idea
did you find
you know how
guess
known
you know
you know what
meet
discover
tasted
do you recognize
learn
i will tell you
do you know about
familiar
they know
you familiar
you realize
you feel
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc