Překlad "do you know" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 17347, Čas: 0.0247

víš znáte ty víš ty znáš poznáš -víte chápeš -znáte jsi poznal vy umíte znáš to vědělas viš víą vite výš vîte víč vám známo se pozná nevíte je to poznáte vám jasné

Příklady Do You Know ve větě

But do you know what, Patricia?
Ale víš co, Patricie?
Mr. Strehlow... Do you know your wife's favorite flower?
Pane Strehlowe, znáte oblíbenou květinu vaší ženy?

Billy... do you know where they are?
Billy, ty víš kde jsou?
Kay, do you know these people?
Kay, ty znáš tyhle lidi?
And how do you know i'm a nice girl?
Jak poznáš, že jsem milá holka?
Do you know where I can find them?
Víte, kde je najdu?
Do you know what that means, Mulder?
Chápeš co to znamená, Muldere?

Do you know her parents?
Znáte její rodiče?
How do you know it's not here?
Podle čeho jsi poznal že to nebylo tady?
Dr. Kelso, do you know signs language?
Dr. Kelso, vy umíte znakovou řeč?
Do you know here?
Znáš to tady?
Do you know their parents kept them apart for 14 years.
Vědělas, že rodiče je rozdělili na čtrnáct roků?
Do you know what we do here, McNulty?
Viš, co tady děláme, McNulty?
How do you know about Caleb?
Jak víą o Calebovi?
How do you know I ain't him?
Jak vite, ze ja jim nejsem?
Do you know how an ugly woman feels?
Výš jak se cítí ošklivá žena?
Then how do you know I was in the closet?
Tak jak vîte, že jsem tam byl?
Do you know about the time Marshall was in Trenton?
Víč co dělal Marshall když byl v Trentonu?
Do you know where Ensign Harding is now?
Je vám známo, kde je Harding teď?
How do you know that it's happy?
Jak se to pozná?
Do you know where Alex Marshall is?
Nevíte kde je Alex Marshallová?
Yeah but how do you know?
Ale jak to poznáte?
Nadine, do you know what Ed is suggesting?
Nadine, je vám jasné, co Ed navrhuje?
Do you know where cornwall is?
Víš, kde je Cornwall?
Excuse me, do you know Adele Verter?
Promiňte, znáte Adele Verterovou?
Hyangja, do you know?
Hyangja, ty víš?
Where do you know Arlene from?
Ty znáš Arlene?
How do you know i'm still here?
Jak poznáš, že jsem pořád tady?
Do you know what that would mean?
Víte, co by to znamenalo?
Do you know what it means to be really free?
Chápeš co to znamená, být opravdu volný?

Výsledek: 17347, Čas: 0.0247

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMA

S Synonyma "do you know"


get
do you understand
PŘEKLADY V OKOLÍ

"Do you know" v jiných jazycích


Ruský
Španělský
Francouzský
Indonéský
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc