Překlad "do you know what" ve Český

Výsledek: 3840, Čas: 0.023

víš , co víš co se víte v jakém vy víte jak víte , co víte co vědět , co víte co se

Příklady Do You Know What ve větě

And do you know what they're doing?
A víš, co dělají?
Trap, do you know what happened to those troopers?
Lapači, víš co se s těmi vojáky stalo?

Do you know what order we're going to go in?
víte v jakém pořadí budeme soutěžit?
Opaka, do you know what happened?
Opako, víte, co se stalo?
But do you know what, girls?
Ale víte co, holky?
How do you know what to do?
Jak můžeš ty vědět, co dělat?
Do you know what that lab does?
Víte co se v té laboratoři vyrábí?

Do you know what bukkake is?
Víš, co je bukkake?
Do you know what can happen to me?
Víš co se mi tu může stát?
Do you know what city you're in?
Víte v jakém jste městě?
And do you know what she's done now?
A víte, co teď udělala?
How the hell do you know what Kate wants?
Jak k čertu víte co Kate chce?
How do you know what a fish feels?
Jak můžeš vědět, co ryba cítí.
Mr. Dufayel, do you know what happened to the concierge?
Víte co se dnes ráno přihodilo domovnici?
Do you know what Hoyle says?
Víš, co říká Hoyle?
Janine, do you know what we're doing right now?
Janine, víš co se to teď tady stalo?
But do you know what I see, Wilson?
Ale víte, co já vidím, Wilsone?
Do you know what this is, Captain?
Víte co je tohle kapitáne?
How do you know what--.
Jak můžete vědět, co--.
And do you know what he really wanted to know?
A víš, co opravdu chtěl vědět?
Do you know what I like about Bruce?
Víš co se mi na Bruceovi líbí?
And do you know what anger is, Kate?
A víte, co je to hněv, Kate?
Do you know what your job is?
A víte co je vaše práce?
How do you know what I expect?
Jak můžeš vědět, co očekávám!
And do you know what the shadow is?
A víš, co je ten stín?
Do you know what went on here this afternoon?
Víš co se tu odpoledne dělo? Hlídali jsme.
Now, do you know what this is?
Teď, víte, co je tohle?
Teacher, do you know what year this is?
Pane učiteli, víte co je za rok?
Hey, do you know what you're doing?
Můžu vědět, co to děláš?
And Rasmus, do you know what?
A Rasmusi, víš, co?

Výsledek: 3840, Čas: 0.023

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ

"Do you know what" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc