DO YOU KNOW WHAT DO ČEŠTINY

Co je do you know what do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3841, Čas: 0.1712

Anglický-český slovník

Příklady použití Do You Know What ve větě a jejich překlady

And do you know what they're doing?
A víš, co dělají?
Do you know what can happen to me?
Víš co se mi tu může stát?
And do you know what he really wanted to know?
A víš, co opravdu chtěl vědět?
Do you know what that woman said?
Víte, co ta žena říkala?
Lewis... do you know what happened to you last night?
Lewisi... víš co se s tebou včera v noci stalo?
Do you know what hoyle says?
Víš, co říká hoyle?
Do you know what's happened to her?
Víte, co se jí stalo?
Do you know what REACH means for your products and your company?
Víte, co vyplývá ze systému REACH pro vaše výrobky a vaši společnost?
Janine, do you know what we're doing right now?
Janine, víš co se to teď tady stalo?
And do you know what hank wants to do with that money?
A víš, co chce hank dělat s těmi penězi?
Hurley, do you know what this is?
Hurley, víš, co je tohle?
Do you know what your job is?
A víte co je vaše práce?
Trap, do you know what happened to those troopers?
Lapači, víš co se s těmi vojáky stalo?
Do you know what you're trying to say?
Víte, co chcete říct?
Do you know what these pictograms mean?
Víte, co tyto výstražné symboly znamenají?
And rasmus, do you know what?
A rasmusi, víš, co?
But do you know what, girls?
Ale víte co, holky?
Do you know what i like about bruce?
Víš co se mi na bruceovi líbí?
Do you know what it is, sir?
Víte, co to je?
Now, do you know what this is?
Teď, víte, co je tohle?
How do you know what goes on between pilar and antonio?
Jak můžeš vědět, co se děje mezi pilar a antoniem?
And do you know what anger is, kate?
A víte, co je to hněv, kate?
How the hell do you know what kate wants?
Jak k čertu víte co kate chce?
Do you know what happened to me?
Víte, co se mi stalo? -ne.
Do you know what happens to people who are not trained in the field?
Víš co se v poli stává lidem, kteří nejsou trénovaní?
And do you know what the shadow is?
A víš, co je ten stín?
How do you know what a fish feels?
Jak můžeš vědět, co ryba cítí.
How do you know what you feel?
Jak můžeš vědět, co cítíš?

Výsledek: 3841, Čas: 0.1712

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Do you know what" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc