DO YOU MEAN DO ČEŠTINY

Co je do you mean do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4146, Čas: 0.1345

Anglický-český slovník

Příklady použití Do You Mean ve větě a jejich překlady

Uh, do you mean that martin, or a martin behind him?
Uh, to myslíš tamtoho martina, nebo martina za ním?
What do you mean i'm not i promise fulfilled?
Co mi tím chceš říct? že jsem nesplnil dávno slíbený slib?
What do you mean, you" think" they're here?
Co to znamená, že si" myslíš", že jsou tu?
What do you mean, mr drummle?
Co chcete říct, pane drummle?
What do you mean, he's like a biotech guy, too?
Co tím chceš říct, že je taky biotechnologický kluk?
What do you mean, numbers?
Co to znamená" čísla"?
How do you mean," orange"?
Jak to myslíš," oranžový"?
Wh-wh-what do you mean, girlfriend?
C-co tím chcete říct, že přítelkyně?
What do you mean, that's all you got, fool?
Co to znamená, že to je vše co jsi dostal?
What do you mean, you're not having turkey?
Co tím chceš říct, že nemáte krocana?
What do you mean" finally"?
A co jsi myslela tím" konečně"?
What do you mean, there's no police here?
Co tím chceš říct, že tu není policie?
What do you mean, she's your mom?
Jak to myslíš, že je vaše matka?
What do you mean, they warned you?
Co jsi myslela tím, že tě varovali?
Do you mean you are the victim?
Chcete říct, že jste sám oběť?
Do you mean the book of gelel?
Ta kniha... myslíš knihu gelel?
What do you mean, case closed?
Co to znamená, případ uzavřen?
What do you mean, bates killed them?
Jak to myslíš, že je bates zabil?
How do you mean to solve this situation?
Jak chcete řešit tuto situaci?
What do you- what do you mean" share"?
Co jsi to-- co jsi myslela tím" sdílející"?
Do you mean an artificial life force?
Myslíš umělou životní sílu?
Do you mean he's an actor?
Chcete říct, že je filmový herec?
What do you mean," if that's what morelli wants"?
Co to znamená," pokud to tak morelli chce"?
What do you mean? how do we get past the guard?
Jak chcete projít přes strážné?
Do you mean this is a leper colony?
Chcete říct... tohle je kolonie malomocných?

Výsledek: 4146, Čas: 0.1345

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc