Překlad "do you think" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 21409, Čas: 0.1953


Příklady Do You Think ve větě

What do you think? 20 minutes?
Co myslíš, 20 minut?
What do you think, bubs?
Co si myslíš, bubsi?
What do you think, danny?
Co myslíš, danny?
What do you think, sammy?
Co myslíš, sammy?
What do you think, ruby?
Co si myslíš, ruby?
Who do you think painted the word on the tree?
Kdo podle tebe napsal to slovo na strom?
What do you think, shane?
Co si myslíš, shane?
What do you think, nate?
Co myslíš, nate?
What do you think about this dress?
Co říkáš na tyto šaty?
Who do you think killed alison?
Kdo podle tebe zabil alison?
What do you think, gustavo?
Co myslíš, gustavo?
Dave, what do you think?
Dave, co vy si myslíte?
Where do you think willie is?
Kde podle tebe willie je?
Andy, what do you think about the war in vietnam?
Andy, co si myslíš o válce ve vietnamu?
What do you think, bo?
Co říkáš bo?
What do you think, charlie?
Co myslíš, charlie?
And how do you think i feel?
A jak si myslíš, že se cítím?
And do you think this book has definite literary value?
A vy si myslíte, že má tato kniha literární hodnotu?
What do you think i thought, baze?
Co sis myslel, že si myslím, bazi?
But how do you think" hawk and son" sounds?
Ale co říkáš na hawk a syn"?
What do you think they do in hospitals?
Co podle tebe dělají v nemocnicích?
Jenny, do you think that's still such a good idea?
Jenny, vy si myslíte, že to je ještě takové dobrý nápad?
Well, how do you think this test works?
No jak sis myslel, že zkouška probíhá?
What do you think, bruno?
Co na to říkáš, bruno?
What exactly do you think you know, yuri?
Co přesně si myslíš, že víš, yuri?
What do you think, bobby?
Co myslíš, bobby?
What do you think freddie sees in our ada?
Co podle tebe freddie na naší adě vidí?
So, what do you think of the valen?
Tak co říkáš na valen?
What do you think your head is though?
Co je podle tebe tvá hlava?
But what do you think about this?
Ale co říkáš na tohle?

Výsledek: 21409, Čas: 0.1953

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc