DO YOU WANT DO ČEŠTINY

Co je do you want do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 13282, Čas: 0.1712

Anglický-český slovník

Příklady použití Do You Want ve větě a jejich překlady

Or do you want something special?
Nebo chceš něco speciálního?
JB, do you want more water?
JB, chceš víc vody?
And why do you want to drink the funny water?
A proč se chceš napít vtipné vody?
Why do you want to marry me?
Proč se chceš se mnou oženit?
What do you want to know, daniel?
Co chceš vědět, danieli?
What do you want me to say, ziva?
Co chceš, abych ti řekl, zivo?
Do you want to hear a secret?
Chceš slyšet tajemství?
Do you want eight pieces?
Dáš si osm kousků?
How do you want to get in?
Jak se chceš dostat dovnitř?
Do you want me to tell my story?
Chceš, abych ti pověděl svůj příběh?
Waltari's book" do you want to be a writer?".
Waltariho knihu" chceš být spisovatelem?".
How do you want to explain this?
Co mi chceš vysvětlit?
What do you want me to say, lex?
Co chceš, abych ti řekl, lexi?
Do you want a line?" but i say no.
Dáš si lajnu?" ale já odmítnu.
What do you want to ask?
Co se chceš zeptat?
Do you want judy to win?
Chceš, aby judy vyhrála?
Do you want a cup of tea before we go?
Dáš si čaj, než půjdeme?- tati!
Do you want me to tell you anyway?
Chceš, abych ti řekl, co to opravdu je?
Why do you want to bother?
Proč se tím chceš obtěžovat?
Why do you want to take away my rights?
Proč mi chceš vzít má práva?
Do you want me to hang up?
Tím jsi chtěl říct, ať končím?
Or do you want to win?
Nebo chceš vyhrát?
Do you want a little bit of this?
Dáš si trošku tohoto?
Jeannie, what do you want me to say?
Jeannie, co chceš, abych ti řekl?
What do you want to say, clive?
Co mi chceš říct, clive?
Who do you want to speak to?
S kým jsi chtěl mluvit?
Or do you want to be president of your country?
A nebo se chceš být prezident své země?
Membership registration do you want to become a network member?
Chcete se stát členem této sítě?
Why do you want to see me for?
Proč jsi mě chtěl vidět?
Haley, what do you want me to say?
Haley, co chceš, abych ti řekl?

Výsledek: 13282, Čas: 0.1712

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc