DOES NOT KNOW WHAT DO ČEŠTINY

Co je does not know what do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 1106, Čas: 0.1099

neví co (15)

Příklady použití Does Not Know What ve větě a jejich překlady

Eben does not know what he does!
Eben neví, co dělá.
But, uh... she does not know what i do.
Ale ona ještě neví, co dělám.
One does not know what to think.
Jeden neví, co si myslet.
Jack sparrow does not know what he wants.
Jack sparrow neví, co sám chce.

j . doesn't know what she's got.
J. neví, co má.
Elliott does not know what's best for him.
Elliot neví, co je pro něj nejlepší. je to tak, elliote?
But she does not know what she is doing.
Ale ona neví, co dělá.
She likes him, and he does not know what to do.
Líbí se jí a on neví, co má dělat.
Your left hand does not know what your right hand is doing.
Tvoje levá ruka neví, co dělá tvoje pravá ruka.
With all due respect, he does not know what he's doing.
Se vší úctou, on neví, co dělá.
Sam does not know what to say.
Same, nevíš, co říkáš.
Shane does not know what she's doing here.
Shane neví co tady dělá.
When one does not know what to say it is a time to be silent.
Když jeden neví co říct je načase být potichu.
Who does not know what pate is. proscuitto. bleu cheese.
Kdo neví co je to paštika,? proscuitto?, nebo plísňový sýr.
My son does not know what will happen for me.
Můj syn nevěděl, co belén dělá.
Hunt does not know what to say!
Nevím, co vám mám říct.
Thank god, sandro does not know what evil is.
Díky bohu, sandro neví co je zlo.
The woman does not know what this is.
Ta žena vůbec neví co je pravda!
She does not know what we suffered before his fiery wrath rained down from the heavens!
Ona neví, co jsme protrpěli před jeho ohnivým hněvem, který padal z nebe!
The commission simply does not know what it is doing and should stay well clear.
Komise prostě neví, co dělá, a měla by si držet odstup.
Look, he does not know what it says, drank a little more than it should.
Poslyšte, on neví, co říká, přihnul si víc, než je pro něj zdrávo.
Perhaps the right hand does not know what the left hand is doing, or vice versa.
Možná, že pravá ruka neví, co dělá ta levá, či naopak.
My sister's worried sick, does not know what to do with him.
Moje sestra se hrozně bojí a neví, co s ním má dělat.
The owner of the house does not know what we are going to have for dinner.
Ukažte mi domácnost, ve které paní domu neví, jaká ryba bude k večeři.
I do not know what you have experienced.
nevím, co máš za sebou.
But my superiors did not know what to think of you.
Ale mí nadřízení, ti neví, co si o vás mají myslet.
Jamie, i do not know what it means this symbol.
Jamie, já nevím, co ten symbol znamená.
Edward, do not know what should look here.
Edwarde, ani nevím, co bych měla hledat.
You do not know what kind of people it is.
Ty nevíš, co to jsou za lidi.

Výsledek: 1106, Čas: 0.1099

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "does not know what"


"Does not know what" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc