GOOD EVENING LADIES AND GENTLEMEN DO ČEŠTINY

Překlad Good Evening Ladies And Gentlemen do Češtiny

Výsledek: 30, Čas: 0.0742

Příklady použití Good Evening Ladies And Gentlemen ve větě a jejich překlady

Good evening ladies and gentlemen, he-gulls and she-gulls, welcome to the show.
Dobrý večer dámy a pánové, rackové a racčice, vítejte na dnešním představení.
Good evening ladies and gentlemen, we now present... another edition of our Quick Fire show.
Dobrý večer dámy a pánové, dnes vám přinášíme ... další díl našeho oblíbeného pořadu" Otázky pro hosta.

Dobrý večer, dámy a pánové

Good evening ladies and gentlemen. I'm John Ward.
Dobrý večer, dámy a pánové, jsem John Ward.
Good evening ladies and gentlemen, friends, colleagues, fellow soldiers.
Dobrý večer, dámy a pánové, přátelé, kolegové, bratři vojáci.
Jiné příklady vět
Good evening ladies and gentlemen and welcome Tree Hill Raven's basketball.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na zápase Havranů z Tree Hillu.
Good evening Ladies and Gentlemen and welcome to the filmfare awards!
Dobrý den, dámy a pánové a vítejte na předávání filmových cen!
Good evening ladies and gentlemen, my name is Jim Carrey, and how are you this evening, all righty then.
Dobrý večer dámy a pánové, jmenuji se Jim Carrey a jak se dnes večer máte, tak teda jo.
Good evening ladies and gentlemen, it's truly a real honourable experience to be here this evening.
Dobrý večer dámy a pánové, je to skutečná čest být tady dnes večer.
Good evening ladies and gentlemen tonight it's my pleasure to appear in the General Electric theater.
Dobrý večer dámy a pánové, je mi dnes potěšením být v divadle General Electric.
Good evening ladies and gentlemen, I can't tell you... what is that?
Dobrý večer, dámy a pánové, Neumím ani říct... co je to?
Good evening, ladies and gentlemen and everybody in Poland.
Dobrý večer, dámy a pánové a všichni v Polsku.
Good evening, ladies and gentlemen and welcome to a three-round contest of The Epilogue.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte v Epilogu.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Crispins.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u Crispins.
Good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen, dearest music-lovers.
Dobrý večer, dámy a pánové, nejdražší milovníci hudby.
Good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové,
Good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen..."- Yeah.
Dobrý večer, dámy a pánové" Jo.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to City Hall.
Dobrý večer, dámy a pánové a vítejte na radnici.
Good evening, ladies and gentlemen, for"Current Camera.
Dobrý večer, dámy a pánové, u" Aktuální kamery.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Saint Nicholas Arena.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte v Saint Nicholas aréně.
Good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome.
Dobrý večer, dámy a pánové, a vítejte.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to an historic night of basketball.
Dobrý večer, dámy a pánové a vítejte u historické noci pro basketball.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Fun Fest.
Dobrý večer, dámy a pánové, a vítejte na Festivalu zábavy.
Dobkins, say"Good evening, ladies and gentlemen.
Dobkinsi, řekni: Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, vážení.
Good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer dámy a páni.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another historic night.
Dobrý večer dámy a poánové, vítejte v další historické noci.

Výsledek: 30, Čas: 0.0742

Slovo od slova překladem


good
- dobré dobře dobrej rád dobro
evening
- večer dnes večír dobrý vecer
ladies
- dámy ženy ženský slečny dámské
and
- á a-
gentlemen
- pánové gentlemani pánově džentlmeni gentlemany
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc