GOOD EVENING LADIES AND GENTLEMEN DO ČEŠTINY

Co je "good evening ladies and gentlemen" do Češtiny

Výsledek: 28, Čas: 0.0395


Příklady Good Evening Ladies And Gentlemen ve větě

Good evening ladies and gentlemen and welcome to the filmfare awards!
Dobrý den, dámy a pánové a vítejte na předávání filmových cen!
Good evening ladies and gentlemen, he-gulls and she-gulls, welcome to the show.
Dobrý večer dámy a pánové, rackové a racčice, vítejte na dnešním představení.
Good evening ladies and gentlemen, we now present... another edition of our quick fire show.
Dobrý večer dámy a pánové, dnes vám přinášíme ... další díl našeho oblíbeného pořadu" otázky pro hosta".
Good evening ladies and gentlemen tonight it's my pleasure to appear in the general electric theater.
Dobrý večer dámy a pánové, je mi dnes potěšením být v divadle general electric.
Good evening ladies and gentlemen, i can't tell you... what is that?
Dobrý večer, dámy a pánové, neumím ani říct... co je to?
Good evening, ladies and gentlemen..."- yeah.
Dobrý večer, dámy a pánové" jo.
So, good evening, ladies and gentlemen.
A proto: dobrý večer, dámy a pánové.
I say again, good evening, ladies and gentlemen.
Řeknu to znovu, dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to city hall.
Dobrý večer, dámy a pánové a vítejte na radnici.
MALE VOICE: good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to crispins.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u crispins.
Good evening, ladies and gentlemen and welcome to a three-round contest of the epilogue.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte v epilogu.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to fun fest.
Dobrý večer, dámy a pánové, a vítejte na festivalu zábavy.
Hey, good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové,
Good evening, ladies and gentlemen, for" current camera".
Dobrý večer, dámy a pánové, u" aktuální kamery".
Good evening, ladies and gentlemen, dearest music-lovers.
Dobrý večer, dámy a pánové, nejdražší milovníci hudby.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen and everybody in poland.
Dobrý večer, dámy a pánové a všichni v polsku.
And good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentleman.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another historic night.
Dobrý večer dámy a poánové, vítejte v další historické noci.
Good evening, ladies and gentlemen... and welcome to the olhausen invitational... $100, 000 9-ball shootout.
Dobrý večer, dámy a pánové... a vítejte na olhausen invitational...$100, 000 9-ball vyřaďovací.
Good evening, ladies and gentlemen, this is jimmy powers on behalf of top choice razor blades.
Dobrý večer, dámy a pánové, tady je jimmy powers jménem žiletek top choice.
Good evening, ladies and gentlemen- and welcome to the refreshment room here at bletchley.
Dobrý večer, dámy a pánové a vítejte u nás, v osvěžovně v bletchley.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to an historic night of basketball.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na historickém basketbalovém zápase.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the art production fund benefit.
Dobrý večer, dámy a pánové, a vítejte na benefici fondu umělecké produkce.
Good evening, ladies and gentleman, from the stinks of pickerington where the pirates always suck and the livestock is nervous,
Dobrý večer, dámy a pánové ze zapadákova jménem pickerington, kde piráti vždy dostanou na frak a dobytek je jako na trní.

Výsledek: 28, Čas: 0.0395

VIZ TAKÉ
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"Good evening ladies and gentlemen" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc