HALF MY LIFE DO ČEŠTINY

Co je "half my life" do Češtiny

Výsledek: 33, Čas: 0.117

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků

Příklady použití "Half My Life" ve větě a jejich překlady

I have known him half my life.
Znám ho půlku života.
I spent half my life teaching others.
Strávila jsem půlku života učením jiných.
I give half my life for a barrel of whiskey.
Dal bych půl života za sud dobrý whisky.
I have spent half my life running after him.
Jsem strávil půl života za ním běží.
I-I spent half my life trying to forget what happened.
Já..strávil jsem půlku života snahou zapomenout na to, co se stalo.
You know, i spend half my life feeling like a complete and utter fraud.
Víš, polovinu života se cítím jako úplný podvodník.
I lived with her for more than half my life.
Žiia jsem s ní více než polovinu života.
Nearly half my life.
Téměř půl života.
I was drunk half my life.
To jsem půlku života.
I have been doing it half my life to humans.
Dělala jsem to půl života na lidech.
I gave up half my life for this crap.
Obětoval jsem půlku života kvůli týhle blbosti.
I lost half my life.
Přišel jsem o polovinu života.
I have given almost half my life to it so far.
Věnoval jsem mu doposud skoro polovinu života.
I spent half my life in a locker room.
Strávil jsem půlku života v šatně.
I have spent half my life negotiating with that woman.
Strávil jsem půl života vyjednáváním s tou ženou.
I could sleep half my life away.
Mohla prospat půlku života.
I have known them half my life.
Znám je půl života.
It's no wonder i spend half my life pregnant.
Není divu, že jsem strávila půl života jako těhotná.
The organization i spent half my life building.
Organizace, kterou jsem budoval půlku života.
I have been waiting half my life for this moment.
Na tuhle chvíli jsem čekal půlku života.
I have been thinkin about killing macton for half my life.
O zabití mactona jsem přemýšlel půlku života.
Spent half my life in here.
Strávil jsem tu půlku života.
I have been waiting half my life for this.
Na tohle jsem čekal půlku života.
It's well worth half my life points to bring back all my monsters.
Obětuji polovinu životů za návrat všech svých monster.
Tha  s damn near half my life.
To je skoro půlka života.
I spent half my life in prison.
Půlku života jsem strávil ve vězení.
Half my life i was a soldier.
Polovinu života jsem byl voják.
I gave up half my life for medical waste?
Vzdala jsem se půlky svého života kvůli zdravotnickému odpadu?
That's half my life in here, bergmann.
Je v tom půlka mého života.
I have known you half my life and you didn't think to tell me?
Znám tě přes půl života a tys mi to nechtěl říct?

Výsledek: 33, Čas: 0.117

VIZ TAKÉ
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc