HOW DID IT GO DO ČEŠTINY

Co je how did it go do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.1202

Anglický-český slovník

Příklady použití How Did It Go ve větě a jejich překlady

George, how did it go?
Georgi, jak to šlo?
Hey, how did it go with you guys last night?
Hele, jak to dopadlo mezi vámi včera večer?
So, how did it go on hamilton?
A jak to dopadlo v hamiltonu?
So how did it go?
Tak jak to jde?
Jack, how did it go?
Jacku, jak to dopadlo?
How did it go with him and christine?
Jak to jde mezi ním a christine?
How did it go at immigration?
Jak to dopadlo na imigračním?
With don antonio, how did it go?
S don antonio, jak to šlo?
How did it go, harry?
Jak to jde, harry?
Hi, honey, how did it go?
Ahoj, zlatíčko, jak to jde?
Gilda, how did it go?
Jak to šlo, gildo?
How did it go with zoe?
Jak to jde se zoe?

Výsledek: 257, Čas: 0.1202

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc