I CAN'T BELIEVE DO ČEŠTINY

Co je "i can't believe" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 6562, Čas: 0.1193

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
nemůžu uvěřit nevěřím nemůžu věřit nechápu nechce se mi věřit nedokážu uvěřit nemůžu uvěřit,že nemohu uvěřit nemohu věřit nemůže uvěřit věřit

Příklady použití "I Can't Believe" ve větě a jejich překlady

You know, i can't believe you called me.
Víš, nemůžu uvěřit, že si mi zavolal.
You know, i can't believe it's been a year.
Víš, nemůžu uvěřit, že je to už rok.
I can't believe you work for the CIA.
Nevěřím, že pracujete pro CIA.
And i can't believe i found you.
A nemůžu uvěřit, že jsem tě našel.
No, i can't believe you had a pet pig named luann!
Ne, nemůžu věřit, že máš morče jménem luann!
I can't believe that rachel is gone.
Nevěřím, že rachel zemřela.
Mom, i can't believe you're here.
Mami, nemůžu věřit, že jsi tu.
I can't believe you're a banker.
Nemůžu uvěřit, že jsi bankéř.
I can't believe you didn't tell me this.
Nechápu, pročs mi to vůbec neřek.
I can't believe god plays dice with the universe.".
Nevěřím, že bůh s vesmírem hraje kostky.".
Wow, i can't believe i'm doing all this.
Ty jo, nevěřím že tohle všechno dělám já.
God, i can't believe you're back.
Bože, nemůžu věřit, že jsi zpátky.
I can't believe how distracted i used to be.
Nechápu jak moc jsem byl roztržitý.
I can't believe you have a grandson.
Nechce se mi věřit, že máš vnuka.
I can't believe i didn't say ricky and amy.
Nemůžu uvěřit, že jsem neřekla ricky a amy.
Chris, i can't believe you knew about this!
Chrisi, nevěřím, že jsi o tom věděl!
I can't believe donald would listen to duck.
Nechce se mi věřit, že by donald poslouchal ducka.
I can't believe they're all dead.
Nemůžu uvěřit, že jsou všichni mrtví.
I can't believe you're doing this!
Nemůžu věřit, že tohle děláš!
For an intelligent boy, i can't believe how stupid you are!
Na tak chytrého chlapce, nedokážu uvěřit jak jsi někdy hloupý.
I can't believe my father never told me about this.
Nechápu, že mi o tom táta nikdy neřekl.
I can't believe michael's not home yet.
Nechápu, že michael není ještě doma.
I can't believe it, i saved you.
Nevěřím, že jsem tě dokázala zachránit.
I can't believe my own brother could be so cruel.
Nemůžu uvěřit, že můj vlastní bratr by mohl být tak krutý.
I can't believe you want me to win.
Nemůžu uvěřit,že chcete abych vyhrál.
I can't believe you're his wife.
Nedokážu uvěřit, že jste jeho žena.
I can't believe we're going to jail.
Nechce se mi věřit, že jdeme sedět.
I can't believe you cooked.
Nemůžu věřit, že jsi uvařila.
I can't believe you're a debt collector.
Nedokážu uvěřit že jsi vymahačka dluhů.
I can't believe lili steiner.
Nechápu lili steiner.

Výsledek: 6562, Čas: 0.1193

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "i can't believe"


i do not believe
cannot believe
i don't believe it
i can hardly believe it
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I can't believe" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc