I CAN'T BELIEVE DO ČEŠTINY

Co je i can't believe do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 6562, Čas: 0.1407

Anglický-český slovník

Příklady použití I Can't Believe ve větě a jejich překlady

You know, i can't believe you called me.
Víš, nemůžu uvěřit, že si mi zavolal.
You know, i can't believe it's been a year.
Víš, nemůžu uvěřit, že je to už rok.
I can't believe you work for the CIA.
Nevěřím, že pracujete pro CIA.
And i can't believe i found you.
A nemůžu uvěřit, že jsem tě našel.
No, i can't believe you had a pet pig named luann!
Ne, nemůžu věřit, že máš morče jménem luann!
I can't believe that rachel is gone.
Nevěřím, že rachel zemřela.
Mom, i can't believe you're here.
Mami, nemůžu věřit, že jsi tu.
I can't believe you're a banker.
Nemůžu uvěřit, že jsi bankéř.
I can't believe you didn't tell me this.
Nechápu, pročs mi to vůbec neřek.
I can't believe god plays dice with the universe.".
Nevěřím, že bůh s vesmírem hraje kostky.".
Wow, i can't believe i'm doing all this.
Ty jo, nevěřím že tohle všechno dělám já.
God, i can't believe you're back.
Bože, nemůžu věřit, že jsi zpátky.
I can't believe how distracted i used to be.
Nechápu jak moc jsem byl roztržitý.
I can't believe you have a grandson.
Nechce se mi věřit, že máš vnuka.
I can't believe i didn't say ricky and amy.
Nemůžu uvěřit, že jsem neřekla ricky a amy.
Chris, i can't believe you knew about this!
Chrisi, nevěřím, že jsi o tom věděl!
I can't believe donald would listen to duck.
Nechce se mi věřit, že by donald poslouchal ducka.
I can't believe they're all dead.
Nemůžu uvěřit, že jsou všichni mrtví.
I can't believe you're doing this!
Nemůžu věřit, že tohle děláš!
For an intelligent boy, i can't believe how stupid you are!
Na tak chytrého chlapce, nedokážu uvěřit jak jsi někdy hloupý.
I can't believe my father never told me about this.
Nechápu, že mi o tom táta nikdy neřekl.
I can't believe michael's not home yet.
Nechápu, že michael není ještě doma.
I can't believe it, i saved you.
Nevěřím, že jsem tě dokázala zachránit.
I can't believe my own brother could be so cruel.
Nemůžu uvěřit, že můj vlastní bratr by mohl být tak krutý.
I can't believe you want me to win.
Nemůžu uvěřit,že chcete abych vyhrál.
I can't believe you're his wife.
Nedokážu uvěřit, že jste jeho žena.
I can't believe we're going to jail.
Nechce se mi věřit, že jdeme sedět.
I can't believe you cooked.
Nemůžu věřit, že jsi uvařila.
I can't believe you're a debt collector.
Nedokážu uvěřit že jsi vymahačka dluhů.
I can't believe lili steiner.
Nechápu lili steiner.

Výsledek: 6562, Čas: 0.1407

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I can't believe" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc