I DON'T HAVE DO ČEŠTINY

Co je "i don't have" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4409, Čas: 0.1732

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
nemám já nemám nemusím nebudu mít už nemám nemám žádnou nebudu muset se nemusím nemám se já nemusím nemusím to nemám ani

Příklady použití "I Don't Have" ve větě a jejich překlady

What if i don't have a problem with people?
Co když nemám s lidmi žádné problémy?
Four hours and i don't have a model.
Čtyři hodiny a já nemám modelku.
If i don't have a router, how do i install the camera?
Jak kameru nainstaluji, jestliže nemám směrovač?
And i don't have a horse in this race.
A nemám koně v tomhle závodě.
Great idea, but i don't have any money.
Skvělej nápad, ale já nemám žádný peníze.
Shawn, i don't have to tell you how important this case is.
Shawne, nemusím ti snad říkat jak důležitý tenhle případ je.
And if i don't have 300 bucks, kaboom, you're dead.
A když nebudu mít 300 babek, prásk, jseš mrtvej.
But i don't have to leave you.
Ale nemusím opustit vás.
Well, i guess i don't have a new sweater and a haircut.
Hádám, že asi nemám nový svetr a sestřih.
Hey, you know, i don't have a problem with hugging.
Hey, víš, já nemám problém s objímáním.
Charles, please... i don't have any money, and--.
Charlesi, prosím... nemám žádné peníze a.
I'm afraid i don't have time, madam.
Obávám se, že nebudu mít čas, madam.
And i don't have to tell you where i was last night.
A nemusím ti říkat, kde jsem v noci byl.
David, i don't have time.
Davide, já nemám čas.
You think i don't have any friends left on voyager?
Myslíte si, že už nemám žádné přátele na voyageru?
And i don't have the cool boots or a hat, even.
A já nemám senza boty nebo dokonce ani klobouk.
If i don't have your blessing, that's fine.
Když nebudu mít tvoje požehnání, nevadí.
And i don't have to do it fast.
A nemusím to udělat rychle.
Wait, now i don't have any change left for the bus.
Počkat, teď už nemám drobný na autobus.
I don't have your education,
Nemám vaše vzdělání.
Unfortunately i don't have a lot of sausage.
Bohužel, nemám žádnou klobásu.
If i don't have the right equipment, it's pointless.
Když nebudu mít správné vybavení, pak to nemá smysl.
I don't have a dad, he died.
Otce už nemám, zemřel.
Just so long as i don't have to talk about this.
Hlavně ať nebudu muset mluvit o tomhle.
I don't have to give up my life?
Nemusím se vzdávat mého života?
No, i don't have the money for a mariachi.
Ne, já nemám peníze na mariachiho.
I don't have time to save your son.
Nemám čas zachránit tvého syna.
And no, i don't have anybody special.
A ne, nemám žádnou speciální.
I don't have any more fight left.
Už nemám žádnou sílu bojovat.
And i don't have time for this shit.
A já nemám čas na tyhle sračky.

Výsledek: 4409, Čas: 0.1732

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMUM

S Synonyma "i don't have"


don't have
there is no
i don't get
not being
never have
i shouldn't
are not
should not
didn't get
no need
i don't own
i have not got
i don't need
don't need
i'm not getting
i don't want
you leave me no
i will never have
i'm not supposed
i are not
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc