I DON'T HAVE DO ČEŠTINY

Co je i don't have do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4409, Čas: 0.2545

Anglický-český slovník

Příklady použití I Don't Have ve větě a jejich překlady

What if i don't have a problem with people?
Co když nemám s lidmi žádné problémy?
Four hours and i don't have a model.
Čtyři hodiny a já nemám modelku.
If i don't have a router, how do i install the camera?
Jak kameru nainstaluji, jestliže nemám směrovač?
And i don't have a horse in this race.
A nemám koně v tomhle závodě.
Great idea, but i don't have any money.
Skvělej nápad, ale já nemám žádný peníze.
Shawn, i don't have to tell you how important this case is.
Shawne, nemusím ti snad říkat jak důležitý tenhle případ je.
And if i don't have 300 bucks, kaboom, you're dead.
A když nebudu mít 300 babek, prásk, jseš mrtvej.
But i don't have to leave you.
Ale nemusím opustit vás.
Well, i guess i don't have a new sweater and a haircut.
Hádám, že asi nemám nový svetr a sestřih.
Hey, you know, i don't have a problem with hugging.
Hey, víš, já nemám problém s objímáním.
Charles, please... i don't have any money, and--.
Charlesi, prosím... nemám žádné peníze a.
I'm afraid i don't have time, madam.
Obávám se, že nebudu mít čas, madam.
And i don't have to tell you where i was last night.
A nemusím ti říkat, kde jsem v noci byl.
David, i don't have time.
Davide, já nemám čas.
You think i don't have any friends left on voyager?
Myslíte si, že už nemám žádné přátele na voyageru?
And i don't have the cool boots or a hat, even.
A já nemám senza boty nebo dokonce ani klobouk.
If i don't have your blessing, that's fine.
Když nebudu mít tvoje požehnání, nevadí.
And i don't have to do it fast.
A nemusím to udělat rychle.
Wait, now i don't have any change left for the bus.
Počkat, teď už nemám drobný na autobus.
I don't have your education,
Nemám vaše vzdělání.
Unfortunately i don't have a lot of sausage.
Bohužel, nemám žádnou klobásu.
If i don't have the right equipment, it's pointless.
Když nebudu mít správné vybavení, pak to nemá smysl.
I don't have a dad, he died.
Otce už nemám, zemřel.
Just so long as i don't have to talk about this.
Hlavně ať nebudu muset mluvit o tomhle.
I don't have to give up my life?
Nemusím se vzdávat mého života?
No, i don't have the money for a mariachi.
Ne, já nemám peníze na mariachiho.
I don't have time to save your son.
Nemám čas zachránit tvého syna.
And no, i don't have anybody special.
A ne, nemám žádnou speciální.
I don't have any more fight left.
Už nemám žádnou sílu bojovat.
And i don't have time for this shit.
A já nemám čas na tyhle sračky.

Výsledek: 4409, Čas: 0.2545

VIZ TAKÉ

Viz také


"I don't have" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc