I DON'T KNOW ABOUT THAT DO ČEŠTINY

Překlad I Don't Know About That do Češtiny

Výsledek: 118, Čas: 1.1069

Příklady použití I Don't Know About That ve větě a jejich překlady

Well, I don't know about that.
I don't know about that.
Tím si nejsem jistá.
I don't know about that. Seems to be sort of their thing.
Nevím o tom, že by je to trápilo.
SIGHS I don't know about that.
Nevím o tom.
I don't know about that, Sam.
Tak to nevím, Same.
I don't know about that, Gideon.
Tak to nevím, Gideone.
Well... yeah, I don't know about that.
I don't know about that.
Tím si nejsem tak jistá.

Tím bych si nebyla tak jistá

I don't know about that.
Tím bych si nebyla tak jistá.
I don't know about that, clark. He was beyond disturbed.
Tím bych si nebyla tak jistá, Clarku, byl poměrně dost rozrušený.

To si nejsem jistej

Oh, I don't know about that.
To si nejsem jistej.
Yo, I don't know about that.
Tak to si nejsem jistej.

Nejsem si tím jistý

But I don't know about that.
Ale nejsem si tím jistý.
I don't know about that, honey.
Nejsem si tím jistý, zlato.
Jiné příklady vět
I don't know about that.
Tím si nejsem jistá.
Yeah, I don't know about that.
Jo, tím si nejsem jistá.
I don't know about that.
Nevím o tom nic.
Oh, I don't know about that.
Oh, tak to nevím.
Oh, I don't know about that.
Ou, nevím o tom.
Well, I don't know about that, but thank you very much.
Tím si nejsem tak jistá, ale děkuji velice.
I don't know about that.
Nevím o tom. Ne.
Well, I don't know about that.
No, tak to nevím.
No, I don't know about that.
Ne, nevím o tom.
I don't know about that, Mr. Huggins.
Tak to nevím, pane Hugginsi.
I don't know about that, Captain.
Nevím o tom, kapitáne.
I don't know about that, boss.
Tak to nevím, šéfe.
I don't know about that, Dad.
Tak to nevím, tati.
Well, I don't know about that.
No, nevím o tom.
Oh, I don't know about that.
No, nejsem si tím jistý.
No, I don't know about that.
Ne, tak to nevím.

Výsledek: 118, Čas: 1.1069

Slovo od slova překladem


don't
- ne nemám to to je nedělej
know
- vím znám jsi věděl poznat jasné
about
- na asi ohledně třeba co
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc