I DON'T KNOW ABOUT THAT DO ČEŠTINY

Co je "i don't know about that" do Češtiny

Výsledek: 30, Čas: 0.0653

o tom nevím

Příklady I Don't Know About That ve větě

Well i don't know about that, but i will do what i can.
No o tom nevím, ale udělám co budu moct.
Well, i don't know about that.
No, o tom nevím.
You think i don't know about that shit?
Myslíš, že o tom nevím?
Because i don't know about that.
Protože o tom nevím.
I don't know about that because back then i just.
O tom nevím, protože tehdy jsem.
I don't know about that, but thank you.
O tom nevím, ale díky.
I don't know about that, lieutenant.
O tom nevím nic, poručíku.
Tom, i don't know about that.
Tome, nevím o tom.
I don't know about that, but... it's been decided.
Nevím o tom, ale... je rozhodnuto.
I don't know about that rygel.
O tomhle nic nevím rygele.
No, i don't know about that either.
Ani o tom nic nevím.
Ah, yeah, i don't know about that.
Well, i don't know about that, but thank you very much.
Tím si nejsem tak jistá, ale děkuji velice.
I don't know about that, jim.
Já vám nevím, jime.
I don't know about that, you know?
O tom já nic nevím, víš?
Well, now i don't know about that.
Ne, o tom nic nevím.
I don't know about that, charlie.
Já tomu nerozumím, charlie.
I don't know about that.
Promiň, o tomhle nevím.
Ah, man, i don't know about that.
Ale, chlape, já ti nevím.
You're really pretty, but i don't know about that.
Jsi krásná, ale já nevím.
I don't know about that woman, you know?
Nejsem si jistý tou ženou, víš?
Oh, i don't know about that.
O tom teda nic nevím.
I don't know about that, sir.
O tomhle nic nevím, pane.
I don't know about that, but it sure does make you sleepy.
Nevím, co to znamená, ale uspí vás to.
I don't know about that, but oh well... i'm bosbos.
O tom teda nic nevím, ale dobře... já jsem bosbos.
I don't know about that, but he said this one thing.
To nevím, mám se tě zeptat.
I don't know about that, but i think we can figure something out here.
To nevím, ale určitě něco vymyslíme.
I don't know about that, but i definitely have a cramp.
To nevím, ale rozhodně mám křeč.
I don't know about that, cos owen can look after himself, can't he?
O tom nevím, páč se owen dokáže postarat sám o sebe, nebo ne?
And don't think i don't know about that three-day weekend!
Viděla jsem fotky, co jste mu poslala a ty textovky ve dvě ráno a nemyslete si, že nevím o tom prodlouženém víkendu!

Výsledek: 30, Čas: 0.0653

VIZ TAKÉ
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I don't know about that" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc