I DON'T KNOW HOW DO ČEŠTINY

Co je i don't know how do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2969, Čas: 0.0678

nevím , jak (1922) nechápu , jak (175) netuším , jak (73) nevím , jak to (24) neumím (30)

Příklady použití I Don't Know How ve větě a jejich překlady

And now i don't know how to get home.
A teď nevím, jak se dostat domů.
I don't know how long it's been here.
Ani nevím, jak dlouho tu je.
I don't know how your dad can stand her.
Nechápu, jak ji tvůj táta může vystát.
And i don't know how to find out.
A netuším, jak se dopátrat pravdy.

Look, i don't know how i can help you guys.
Podívejte, nevím, jak vám mohu pomoci, chlapi.
I don't know how you can do it.
Nechápu, jak to můžeš dělat.
But i don't know how to get him out.
Ale netuším, jak ho dostat ven.
But i don't know how you died.
Ale nevím, jak jsi zemřel ty.
Something has happened to me i don't know how to tell you.
Něco se mi přihodilo, ale nevím, jak to to říct.
I don't know how the government could ever take you!
Nechápu, jak tě mohli vzít na vojnu!
But i don't know how to get home.
Ale nevím, jak se dostat domů.
I told you, i don't know how my glove got there.
Říkal jsem vám, že netuším, jak se tam ty rukavice dostaly.
I don't know how my mom does it.
Nevím, jak to moje máma dělá.
I don't know how you could be married to him.
Nechápu, jak za něj můžeš bejt provdaná.
Toddy, i don't know how to act like a man.
Toddy, neumím se chovat jako muž.
Karen, i don't know how to thank you.
Karen, nevím, jak vám mám poděkovat.
I don't know how anyone could prefer new york city.
Nechápu, jak může někdo dát přednost new yorku.
This guy, i don't know how he does it.
Nevím, jak to tenhle chlap dělá.
I don't know how you did it, man.
Chlape, netuším, jak jsi to udělal.
Maybe i don't know how to read or write, but this i do know.
Možná neumím číst a psát, ale tohleto vím.
But i don't know how to make him understand.
Ale nevim jak to podat aby to pochopil.
So, i don't know how well it's going.
Tak, nevim jak dobře se to vyvíjí.
No, i don't know how to get back.
Ne, nevím, jak se dostat zpátky.
But i don't know how powerful they are.
Ale netuším, jak jsou mocní.
I don't know how he does it, i really don't.
Nechápu, jak to dělá, opravdu ne.
You know i don't know how to check voice mail.
Víš, že neumím používat hlasovku.
I don't know how ace does it.
Nevím, jak to eso dělá.
I don't know how you're getting to this.
Netuším, jak vás tohle mohlo napadnout.
I just... i don't know how to tell you.
Prostě ... nevím, jak ti to mám říct.

Výsledek: 2969, Čas: 0.0678

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc