I DON'T KNOW IF DO ČEŠTINY

Co je i don't know if do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3086, Čas: 0.1917

Anglický-český slovník

Příklady použití I Don't Know If ve větě a jejich překlady

No, i don't know if i can ever be a dad.
Ne, nevím, jestli někdy budu moct být táta.".
I don't know if i have it down.
Nevim, jestli mě to deprimuje.
And i don't know if that's better or worse.
A nevím, jestli to je lepší nebo horší.
I don't know if i can stay the week.
Nevím, jestli můžu zůstat týden.
Well, i don't know if we're the same.
No, netuším, jestli jsme stejné.
I don't know if she's throwing herself, but i can't do it.
Nevim, jestli se k nám má, ale nemůžu.
I don't know if i would call it fire. full of.
Nevím, jestli to nazvat ohněm.
Carolyn, i don't know if you remember me.
Carolyn, nevím, jestli si mě pamatujete.
I don't know if he would have done it.
Netuším, jestli už si to rozdal.
I don't know if you have heard me say that.
Nevim, jestli jsem ti o tom už říkala.
I don't know if i can-- okay, i see you.
Nevim, jestli tě... dobrý, už tě vidím.
After last night, i don't know if they're going to come back.
Po včerejší noci neví, jestli se vrátí.
I don't know if you will shoot me or not.
Netuším, jestli mě zastřelíš nebo ne.
I don't know if i want to be a wife and a mother.
Nevím, jestli chci být manželka a matka.
I don't know if he can make it tomorrow.
Nevím, jestli může zítra přijít.-cože?
I don't know if i should feed you just yet.
Nevím, jestli bych ti měl dávat jídlo.
I don't know if i can trust myself with you, deitrich.
Neví, jestli s tebou mohu věřit sama sobě, deitrichu.
I don't know if it was done by the cleaners.
Nevíme, jestli to udělala uklízečka nebo někdo jiný.
I don't know if dykes go for that or not.
Netuším, jestli na to lesby letí nebo ne.
I don't know if you can live your life without love.
Nevím, jestli můžeš žít život bez lásky.
I don't know if you can see it now.
Nevim, jestli to teď uvidíte.
I don't know if it was ryland or not.
Nevíme, jestli to byl ryland.
I don't know if it was beef or pork.
Nevím, jestli je to hovězí nebo vepřové.
I don't know if i want to go quite that far.
Neví, jestli chci, aby to zašlo tak daleko.
I don't know if you're hungry or not.
Nevím, jestli máš hlad.
I don't know if you read" the grapes of wrath,".
Nevim, jestli jste četli hrozny hněvu.
I don't know if i achieved something,
Netuším, jestli jsem se vůbec něčeho dopracoval.
I don't know if they make those.
Nevím, jestli je dělají.
I don't know if that's good or bad.
Nevím, jestli je to dobré nebo špatné.
I don't know if you can count insomnia as hospital business.
Nevim, jestli můžete brát nespavost jako nemocniční problém.

Výsledek: 3086, Čas: 0.1917

VIZ TAKÉ

Viz také


"I don't know if" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc