Překlad "i don't know if" ve Český

Výsledek: 3058, Čas: 0.0266

nevím , jestli nevím , jestli jsi to já nevím , zda nevím , jestli jsi už neví , jestli nevíme , jestli

Příklady I Don't Know If ve větě

And I don't know if that's better or worse.
A nevím, jestli to je lepší nebo horší.
Oh, um, I don't know if you met Tommy.
Nevím, jestli jsi už potkal Tommyho.

I don't know if it was Ryland or not.
Nevíme, jestli to byl Ryland.
I don't know if I can stay the week.
Nevím, jestli můžu zůstat týden.
I don't know if it was done by the cleaners.
Nevíme, jestli to udělala uklízečka nebo někdo jiný.
Carolyn, I don't know if you remember me.
Carolyn, nevím, jestli si mě pamatujete.
I don't know if she's dead or alive.
Nevím, jestli žije nebo je mrtvá.

I don't know if it was beef or pork.
Nevím, jestli je to hovězí nebo vepřové.
I don't know if you can live your life without love.
Nevím, jestli můžeš žít život bez lásky.
I don't know if you remember me, but.
Nevím, jestli si mě pamatujete, ale.
I don't know if that's good or bad.
Nevím, jestli je to dobré nebo špatné.
I don't know if Ronnie helped him or not.
Nevím, jestli mu Ronnie pomohl, nebo ne.
I don't know if G'Kar can survive that long.
Nevíme jestliG'Kar dokáže tak dlouho přežít.
But I don't know if you do.
Ale nevím jestli ty ano.
I don't know if anyone in my family had.
Kdo ví, jestli ho vůbec někdo v rodině znal.
And I don't know if I can live with that.
A nevím jestli s tím mohu žít.
Maybe, I don't know if she's single.
Já nevím zda je svobodná.
I don't know if we mentioned that.
Nevím jestli jsme ti to už někdy řekli.
I don't know if we're missing calls or what.
Nevíme jestli někdo nevolal nebo něco.
I don't know if I want to be here, Roger.
Nevím jestli tu chci být Rogere.
I don't know if there will be, but thank you.
Nevím jestli tam bude, ale děkuji vám.
I don't know if I can change.
Nevím jestli se mohu změnit.
I don't know if she loves me;
Nevím jestli mě miluje;
I don't know if he will call but.
Nevím jestli zavolá, ale.
I don't know if it's an officer.
Nevím jestli je to důstojník.
I don't know if her adoptive parents were Blutbaden.
Nevím jestli její adoptivní rodiče byli Blutbaden.
I don't know if we're ready for secrets.
Nejsem si jistá, jestli jsem připravená na tajemství.
I don't know if Anne has a favourite duck.
Ani nevím, jestli má nějakou oblíbenou.
Menken, I don't know if that's true.
Pane Menkene, nevím, zda-li to je pravda.
Well, I don't know if all that's true.
Nevím, jestli je to všechno pravda ♪.

Výsledek: 3058, Čas: 0.0266

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
PŘEKLADY V OKOLÍ

"I don't know if" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc