I DON'T THINK DO ČEŠTINY

Co je "i don't think" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 9379, Čas: 0.2023

nemyslím nemyslím si já si nemyslím asi jsem nemyslim pochybuju nezdá se mi nevěřím myslím myslím si si myslím já si myslím asi bys asi bych nemyslím se asi bychom zdá se mi mně se nezdá

Příklady I Don't Think ve větě

I'm your mother, and i don't think you're ready.
Jsem tvoje matka a nemyslím, že jsi připravená.
Yeah, but i don't think she can, so.
Jo, ale nemyslím si, že může, takže.
No, i don't think it's witchcraft, mulder, or sorcery.
Ne, muldere, nemyslím, že je to čarodějnictví nebo čarování.
But i don't think you need send helen there.
Ale nemyslím, že helen tam musíte poslat.
Well, i don't think this is very funny.
No, já si nemyslím, že je to velmi vtipné.
And, no, i don't think you're crazy.
A ne, nemyslím si, že jsi šílená.
Yeah, i don't think bees hide.
Jo, já si nemyslím, že se včely skrývají.
Then, no, i don't think it's a good idea.
Pak ne, nemyslím si, že je to dobrý nápad.
I don't think i have ever seen you smile before.
Asi jsem tě nikdy neviděla se usmívat.
I don't think religion is dead.
Nemyslím, že je náboženství mrtvé.
I don't think i heard you right, sir.
Asi jsem se přeslechl, pane.
No, i don't think valium is the solution.
Ne, nemyslím si, valium, je řešením.
I don't think your life is a joke.
Nemyslím, že tvůj život je vtip.
And i don't think you're jewish.
A nemyslim si, že jsi žid.
And i don't think you're ready.
A já si nemyslím, že jsi připravená.
You know, i don't think you're dead from the neck up.
Víš, nemyslim si, že jsi mrtvej od krku nahoru.
I don't think i heard you correctly.
Asi jsem vás špatně slyšel.
I don't think you feel any pain.
Pochybuju, že nějakou cítíte.
Jerry lee, i don't think.
Jerry lee, nemyslím že.
I don't think he was flirting with you.
Nemyslím si, že by s tebou flirtoval.
But... i don't think you're a liar, mr. ogasawara.
Ale... já si nemyslím, že jsi lhář, ogasawaro.
Kira, i don't think you're hearing me.
Kiro, nezdá se mi, že bys mě poslouchala.
I don't think i have ever felt more beautiful.
Asi jsem se nikdy necítila krásnější.
I don't think breakfast is a good idea.
Nemyslím, že je snídaně dobrý nápad.
Leslie, i don't think this is a good idea.
Leslie, nemyslím si, že je to dobrý nápad.
But i don't think i ever will.
Ale nemyslim, že se to stane.
But i don't think there's a market for him in italy.
Ale já si nemyslím, že tam je trh pro něj v itálie.
I don't think we're fighting.
Nezdá se mi, že bychom se hádali.
And i don't think you know a lick about sports.".
A já si nemyslím, že víte, lízat o sportu.".

Výsledek: 9379, Čas: 0.2023

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMUM

S Synonyma "i don't think"


i will not
doesn't think
i think
i guess
i feel
i believed
i do not believe
didn't expect
not about
i never thought
i do not intend
i wasn't going
does not create
didn't realize
i wasn't sure
i didn't realize
i haven't thought about
don't believe
i guess not
i didn't figure
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I don't think" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc