I DON'T WANT DO ČEŠTINY

Co je "i don't want" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 11222, Čas: 0.1691

nechci já nechci nechtěl jsem už nechci nechci se nechci ti nestojím nechci aby byl nechci je nechci být chci nechtěl bych nechtěl nechceme si nechci nechci tě nechci si nechci vás nechci vám nechce se já chci -já nechci nechci aby jsi nechci abys byl

Příklady I Don't Want ve větě

Kevin, i don't want your money.
Kevine, nechci tvoje peníze.
Marge, i don't want to buy this house.
Marge, já nechci kupovat tenhle dům.
But i don't want to lose you, ben.
Ale nechci tě ztratit, bene.
Look, i don't want to upset you gina, I.
Podívej, nechtěl jsem tě naštvat, gino, já.
Because cece, i don't want to live in a world with secrets.
Protože, nechci žít ve světě s tajemstvími, cece.
Now, i don't want to be a hero, mr.
Teď já nechci být hrdina, pan purlman.
I don't want to distract you.
Nechtěl jsem vás rozptylovat.
From now, i don't want to be your oppa.
Od teď, nechci být tvůj oppa.
I don't want to see your faces again.
Vaše ksichty už nechci vidět!
Nana, i don't want eggs.
Nana, já nechci vajíčka!
Well, now i don't want to have sex with you.
No, teď už ani já nechci mít sex s tebou.
I don't want to worry about you.
Nechci se o tebe strachovat.
I love you both but i don't want to hear any of that.
Mám vás oba rád, ale nechtěl jsem nic z toho slyšet.
Don, i don't want to see you.
Done, nechci tě vidět.
I don't want to see him again, anyway.
Stejně ho už nechci znovu vidět.
Jane, i don't want a nurse or a friend.
Jane, já nechci ošetřovatelku nebo přítelkyni.
And i don't want to be your friend, so.
A nechci být tvá přítelkyně, takže.
Francis, i don't want to quarrel with you.
Francisi, nechci se s tebou přít.
And i don't want to hear from the fucking counselor again.
A už nechci slyšet o tom zasraným poradci.
Yeah, i don't want people to know where i am.
Jo, nechtěl jsem, aby lidi věděli, kde jsem.
I don't want to say i told you so, but.
Nechci ti říkat, že jsem ti říkala, ale.
I don't want your life, corinne.
Nechci žít tvůj život, corinne.
I don't want to be a god, simon.
Já nechci být bůh, simon.
I don't want to stand in your way... you get me?
Nechci ti stát v cestě, chápeš?
I swear i don't want.
Přísahám, nechtěl jsem.
Sergeant, i don't want to look up at him.
Seržante, nechci se na něj dívat nahoru.
I don't want that kinda life, ringo.
O takový život nestojím, ringo.
Okay, i don't want to hear any more, honestly.
Oukej, už nechci víc slyšet, upřímně.
Because i don't want anyone else getting hurt.
Protože nechci, aby byl zraněn někdo další.
I don't want to interfere with your work.
Nechci ti překážet v práci.

Výsledek: 11222, Čas: 0.1691

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMUM

S Synonyma "i don't want"


i will not
i don't mean
i would not
i'm not trying to be
wouldn't
i didn't ask
not like
i wasn't looking
i do not wish
i'm not willing
i won't be
not to be
i didn't wanna
unwillingness
i'm not being
i don't want to be
no desire
doesn't want
didn't wanna be
i wasn't trying
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I don't want" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc