I DON'T WANT DO ČEŠTINY

Co je i don't want do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 11222, Čas: 0.1827

Anglický-český slovník

Příklady použití I Don't Want ve větě a jejich překlady

Kevin, i don't want your money.
Kevine, nechci tvoje peníze.
Marge, i don't want to buy this house.
Marge, já nechci kupovat tenhle dům.
But i don't want to lose you, ben.
Ale nechci tě ztratit, bene.
Look, i don't want to upset you gina, I.
Podívej, nechtěl jsem tě naštvat, gino, já.
Because cece, i don't want to live in a world with secrets.
Protože, nechci žít ve světě s tajemstvími, cece.
Now, i don't want to be a hero, mr.
Teď já nechci být hrdina, pan purlman.
I don't want to distract you.
Nechtěl jsem vás rozptylovat.
From now, i don't want to be your oppa.
Od teď, nechci být tvůj oppa.
I don't want to see your faces again.
Vaše ksichty už nechci vidět!
Nana, i don't want eggs.
Nana, já nechci vajíčka!
Well, now i don't want to have sex with you.
No, teď už ani já nechci mít sex s tebou.
I don't want to worry about you.
Nechci se o tebe strachovat.
I love you both but i don't want to hear any of that.
Mám vás oba rád, ale nechtěl jsem nic z toho slyšet.
Don, i don't want to see you.
Done, nechci tě vidět.
I don't want to see him again, anyway.
Stejně ho už nechci znovu vidět.
Jane, i don't want a nurse or a friend.
Jane, já nechci ošetřovatelku nebo přítelkyni.
And i don't want to be your friend, so.
A nechci být tvá přítelkyně, takže.
Francis, i don't want to quarrel with you.
Francisi, nechci se s tebou přít.
And i don't want to hear from the fucking counselor again.
A už nechci slyšet o tom zasraným poradci.
Yeah, i don't want people to know where i am.
Jo, nechtěl jsem, aby lidi věděli, kde jsem.
I don't want to say i told you so, but.
Nechci ti říkat, že jsem ti říkala, ale.
I don't want your life, corinne.
Nechci žít tvůj život, corinne.
I don't want to be a god, simon.
Já nechci být bůh, simon.
I don't want to stand in your way... you get me?
Nechci ti stát v cestě, chápeš?
I swear i don't want.
Přísahám, nechtěl jsem.
Sergeant, i don't want to look up at him.
Seržante, nechci se na něj dívat nahoru.
I don't want that kinda life, ringo.
O takový život nestojím, ringo.
Okay, i don't want to hear any more, honestly.
Oukej, už nechci víc slyšet, upřímně.
Because i don't want anyone else getting hurt.
Protože nechci, aby byl zraněn někdo další.
I don't want to interfere with your work.
Nechci ti překážet v práci.

Výsledek: 11222, Čas: 0.1827

VIZ TAKÉ

Viz také


"I don't want" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc