I DON'T KNOW WHAT DO ČEŠTINY

Co je i don't know what do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4799, Čas: 0.1283

nevím co (3461) netuším co (67) nevím co na to (31) nevím co se to (31) já nevím o čem (21)

Příklady použití I Don't Know What ve větě a jejich překlady

And i don't know what ryan is doing.
A nevím, co dělá ryan.
I don't know what walter promised you--.
Nevím, co vám walter slíbil.
I don't know what i'm supposed to do with this.
Vůbec netuším, co mám s tímhle udělat.
But i don't know what changed.
Ale ani nevím, co se změnilo.

I don't know what that could be.
Netuším, co by to mohlo být.
Oh, calvin, i don't know what to say.
Calvine, nevím, co na to říct.
Soup and a chair and i don't know what else.
Židle a polévka, nevím, co dalšího.
I don't know what they will do to her.
Prostě netuším, co s ní udělají.
Jason i don't know what's happening to me.
Jasone, nevím, co se to se mnou děje.
Mr poirot, i don't know what to say.
Pane poirote, nevím, co na to říct.
Julie, i don't know what to say.
Julie, nevím, co na to říct.
I don't know what punani means.
Nevím, co znamená punani.
Dad, i don't know what you're talking about.
Tati, já nevím, o čem mluvíš.
I don't know what they raised in that box.
Ale netuším, co vyvolali v té bedně.
Cin, i don't know what's happening to me.
Cin, nevím, co se to se mnou děje.
Kelly, i don't know what michael was talking about.
Kelly, já nevím, o čem to michael mluvil.
I don't know what dicky was thinking.
Nechápu, co si dicky myslel.
I don't know what pedrucho told you, but i have to go now.
Nevím, co ti pedrucho napovídal, ale teď musím jít.
I am looking at you, and i don't know what to say.
Dívám se na tebe a nevím, co na to říct.
Yeah, i don't know what that means.
Jo, netuším, co to znamená.
Well, i don't know what you're talking about.
No, ani já nevím, o čem mluvíš.
I'm sober and crazy and i don't know what i might do!
Jsem střízlivej a šílenej a nevím, co udělám.
This is... i don't know what to say.
To je... nevím, co na to říct.
I don't know what's got into you, abigail.
Nevím, co se to s tebou děje, abigail.
Although i don't know what i will do without my jo.
I kdyz nevim, co si pocnu bez své jo.
The trouble is, i don't know what the hell else i will do.
Problém je, že netuším, co bych asi tak dělala.
Chuck, i guess i don't know what you're saying exactly.
Chucku, já tomu nějak... nechápu, co se mi snažíš říct.
I don't know what's going on in this country.
Nevím, co se to s touhle zemí děje.
Alicia, i don't know what you're talking about.
Alicio, já nevím, o čem mluvíš.

Výsledek: 4799, Čas: 0.1283

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I don't know what" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc