I HAVE BEEN DO ČEŠTINY

Co je i have been do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 7091, Čas: 0.1856

Anglický-český slovník

Příklady použití I Have Been ve větě a jejich překlady

I have been with jennifer.
Byl jsem s jennifer.
I hope i have been a good father.
Doufám, že jsem dobrý otec.
I have been in school.
Byl jsem ve škole.
I came here, and i have been here three whole days.
Přišla jsem, a už jsem tady celé tři dny.
I have been in venice.
Byl jsem v benátkách.
Well, i have been here three days.
No, já jsem tu již tři dny.
But i have been here the longest.
Ale jsem tu déle.
I have been in the service.
Byl jsem ve službě.
I have been wrong about a lot of things, i guess.
Asi jsem se v hodně věcech mýlil.
And i have been crazy.
A já jsem šílená.
I have been here almost a week.
Jsem tu skoro týden.
All my life i have been afraid of everybody and everything.
Celej život jsem se pořád někoho nebo něčeho bál.
Fourteen years charles and i have been here, and.
Jsme tady s charlesem 14 let a.
I have been in miami.
Byl jsem v miami.
I have been you know, thinking about things and--.
Já jsem víš, přemýšlel jsem o tom, a--.
I have been your neighbor for seven years.
Sedm let jsem váš soused.
You needn't, i have been a reporter for 16 years.
Nemusíš, 16 let dělám novinařinu.
I have been here a year.
Já jsem tu už rok.
But i have been kind of busy for a while.
Ale měl jsem nějakou práci.
I have been a good citizen.
Byl jsem dobrý občan.
Tell her how wrong i have been about new york.
Musím jí říct, jak jsem se v new yorku spletl.
Yeah, i have been kind of busy.
Jo, měl jsem trochu napilno.
No, jeeves, i have been.
Ne, jeevesi, byl jsem.
I have been wrong a lot in my life.
Hodně jsem se v životě mýlila.
I have been a catholic priest for 35 years.
Katolickým knězem jsem 35 let.
I have been real good.
To jsem ráda.
I have been accident free for 10 years.
Neměl jsem nehodu deset let.
And i have been a bad boy.
A já jsem zlý chlapec.
And i have been the chief property clerk for going on 13 years.
A to jsem tu vrchním úředníkem už 13 let.
I have been in princess märtha louise's bed.
Byl jsem v posteli princezny märtha louise.

Výsledek: 7091, Čas: 0.1856

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I have been" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc