I HAVE BEEN DO ČEŠTINY

Co je "i have been" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 7091, Čas: 1.3723

byl jsem jsem já jsem jsem se měl jsem to jsem já už mám byla jsem jsem byla jsme já jsme já byl být já byla byl jsem si jsem nebyl jsem měla měla jsem to je bylo to už mě

Příklady použití "I Have Been" ve větě a jejich překlady

I have been with jennifer.
Byl jsem s jennifer.
I hope i have been a good father.
Doufám, že jsem dobrý otec.
I have been in school.
Byl jsem ve škole.
I came here, and i have been here three whole days.
Přišla jsem, a už jsem tady celé tři dny.
I have been in venice.
Byl jsem v benátkách.
Well, i have been here three days.
No, já jsem tu již tři dny.
But i have been here the longest.
Ale jsem tu déle.
I have been in the service.
Byl jsem ve službě.
I have been wrong about a lot of things, i guess.
Asi jsem se v hodně věcech mýlil.
And i have been crazy.
A já jsem šílená.
I have been here almost a week.
Jsem tu skoro týden.
All my life i have been afraid of everybody and everything.
Celej život jsem se pořád někoho nebo něčeho bál.
Fourteen years charles and i have been here, and.
Jsme tady s charlesem 14 let a.
I have been in miami.
Byl jsem v miami.
I have been you know, thinking about things and--.
Já jsem víš, přemýšlel jsem o tom, a--.
I have been your neighbor for seven years.
Sedm let jsem váš soused.
You needn't, i have been a reporter for 16 years.
Nemusíš, 16 let dělám novinařinu.
I have been here a year.
Já jsem tu už rok.
But i have been kind of busy for a while.
Ale měl jsem nějakou práci.
I have been a good citizen.
Byl jsem dobrý občan.
Tell her how wrong i have been about new york.
Musím jí říct, jak jsem se v new yorku spletl.
Yeah, i have been kind of busy.
Jo, měl jsem trochu napilno.
No, jeeves, i have been.
Ne, jeevesi, byl jsem.
I have been wrong a lot in my life.
Hodně jsem se v životě mýlila.
I have been a catholic priest for 35 years.
Katolickým knězem jsem 35 let.
I have been real good.
To jsem ráda.
I have been accident free for 10 years.
Neměl jsem nehodu deset let.
And i have been a bad boy.
A já jsem zlý chlapec.
And i have been the chief property clerk for going on 13 years.
A to jsem tu vrchním úředníkem už 13 let.
I have been in princess märtha louise's bed.
Byl jsem v posteli princezny märtha louise.

Výsledek: 7091, Čas: 1.3723

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc