Překlad "i have been" ve Český

Výsledek: 5779, Čas: 0.0196

jsem byl jsem já jsem jsem se měl jsem mám to jsem já už jsem byla byl jsem se to jsem byl jsem býval jsem tebe byl

Příklady I Have Been ve větě

I hope I have been a good father.
Doufám, že jsem dobrý otec.
I have been in school.
Byl jsem ve škole.

Well, I have been here three days.
No, já jsem tu již tři dny.
In five months I have been here.
Jsem tu 5 měsíců.
I have been very much looking forward to this moment.
Moc jsem se na tuhle chvíli těšil.
But I have been kind of busy for a while.
Ale měl jsem nějakou práci.
And I have been in this dress for days.
A tyhle šaty mám na sobě už několik dní.

I have been real good.
To jsem ráda.
David, I have been here before.
Davide, já už jsem tu byla.
Robin, I have been with a lot of women.
Robin, byl jsem se spoustou žen.
And I have been to, like, every special olympics.
A to jsem byl na všech zvláštních olympiádách.
In the Light Universe, I have been darkness.
Ve světě světla jsem býval temnotou.
But I have been here the longest.
Ale jsem tu déle.
I have been with Jennifer.
Byl jsem s Jennifer.
And I have been crazy.
A já jsem šílená.
Fourteen years Charles and I have been here, and.
Jsme tady s Charlesem 14 let a.
I have been wrong about a lot of things, I guess.
Asi jsem se v hodně věcech mýlil.
Yeah, I have been kind of busy.
Jo, měl jsem trochu napilno.
Yes, I have been a little late in paying his fees.
Ano, mám trochu zpoždění se splácením školného.
And I have been to the circus a great many times.
A to jsem už párkrát v cirkusu byl.
Flack, I have been here before.
Flacku, já už jsem tady byla.
I have been with a lot of girls.
Byl jsem se spoustou holek.
And I have been in so much therapy.
A to jsem byl na tolika terapiích.
In the Light Universe I have been darkness. Perhaps in the Dark Zone.
Ve světě světla jsem býval temnotou.
I have been here almost a week.
Jsem tu skoro týden.
I have been in Venice.
Byl jsem v Benátkách.
And I have been a bad boy.
A já jsem zlý chlapec.
You needn't, I have been a reporter for 16 years.
Nemusíš, 16 let dělám novinařinu.
All my life I have been afraid of everybody and everything.
Celej život jsem se pořád někoho nebo něčeho bál.
I have been in the mood for chicken, so.
Měl jsem náladu na kuřecí, takže.

Výsledek: 5779, Čas: 0.0196

PŘÍKLADY
Příklady
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc