Překlad "i have got" ve Český

Výsledek: 11776, Čas: 0.0252

mám musím já mám mám tu dostal jsem mám pro měl jsem mám jich -mám musím to jdu se musím dostanu mám na mam sehnal jsem chápu získal jsem zbývá mi nesu se mám musim dostal jsem se kryju pro mě zbývají mi bolí mě něco mě ... mám sehnal jsem si ale mám se dostal dej mi mám ti na mě

Příklady I Have Got ve větě

But I have got beer- Hannah!
Ale mám pivo. Hannah!
I have got to be in Boston tonight.
Večer musím být v Bostonu.
Well, you know, i have got really powerful pheromones.
No, víš, já mám Opravdu silné feromony.
I have got 300 guests.
Mám tu 300 hostů.
You see, I have got this letter in the post.
Víš, dostal jsem tenhle dopis.
Marge, I have got some bad news to give you.
Marge, mám pro tebe nějaké špatné zprávy.
Boy, I have got to tell you.
Chlape, měl jsem vám to říct.
I have got lots of sacks.
Mám jich spoustu.
I have got a lot of questions for you.
Mám spoustu otázek.-Jo.
All right, Maw Maw, I have got to know.
Babčo, musím to vědět.
I have got a 9 : 00 with Barbie and her sister.
V 9:00 jdu s Barbie a její sestrou.
But right now, I have got to worry about myself.
Teď se musím starat sám o sebe.
He knows I have got this WPA job coming.
Ví, že dostanu tu práci přes WPA.
I'm glad I have got Regina to help.
Jsem rád, že mám na pomoc aspoň Reginu.
I have got him right where I want him.
Mam ho tam kde ho chci mit.
I have got him a driver and everything.
Sehnal jsem mu řidiče, a vůbec.
I think I have got it.
Myslím, že to chápu.
Lnspector Singh:] Sir, I have got concrete evidence against Faizal.
Pane, získal jsem hmatatelný důkaz proti Faizalovi.
All right, I have got 179 miles to go.
Dobře, zbývá mi 286 km.
I have got medical reports and Chinese food.
Nesu lékařské zprávy a trochu číny.
And for that I have got to hide out?
A proto se mám skrývat?
Yeah, I have got this big report.
No jo, musim dodělat jednu důležitou zprávu.
I have got into the Kelin Dyle business account.
Dostal jsem se do účetnictví Kelin Dyle.
See, now I have got your back, Michael.
Vidíš? Teď kryju záda já tobě, Michaele.
I have got a better chance by watching one than two.
Pro mě bude lepší hlídat jednoho než dva.
I have got two months to live, Laura.
Zbývají mi jen dva měsíce života, Lauro.
I have got a little bit of a headache, so.
Bolí mě trochu hlava, takže.
Look, I have got this... itch right above my shoulder.
Podívej, něco mě svědí nad ramenem.
I have got- I have got money.
Mám ... Mám peníze.
I have got a job in a bookshop.
Sehnal jsem si práci v knihkupectví.

Výsledek: 11776, Čas: 0.0252

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc