I HAVE SEEN DO ČEŠTINY

Co je "i have seen" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 5082, Čas: 0.1932

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
viděl jsem viděl už jsem viděl zažil jsem vím vídám viděla jsem vidím viděla už jsem viděla vidět neviděl jsem viděl jsme jsem už viděla viděla jsem už

Příklady použití "I Have Seen" ve větě a jejich překlady

I have seen him with liz.
Poslouchej viděl jsem ho s liz.
And i have seen your strength.
A viděl jsem tvou sílu.
Look, i have seen things you wouldn't believe.
Podívejte, viděl sem věci, kterým byste nevěřili.
No, but i have seen you other times.
Ne, ale už jsem tě viděl předtím.
And i have seen his navel.
A viděl jeho pupek.
I have seen chloe at the beach.
Viděl jsem chloe na pláži.
And i have seen it turn around.
A zažil jsem, jak se to obrátilo.
No, but i have seen you around.
Ne, ale už jsem vás viděl.
This is the damnedest thing i have seen in 50 years of broadcasting.
To je nejpodivnější věc, kterou jsem za 50 let komentování viděl.
Yeah, i have seen what you do.
Jo, viděl jsem, co děláš.
Look, i have seen war.
Podívejte, zažil jsem válku.
Let's just say i have seen what he's capable of.
Řekněme, že vím čeho je schopný.
But i have seen better.
Ale viděl jsem lepší.
I have seen these two before.
Ty dva už jsem viděl.
I think i have seen that movie.
Myslím, že jsem ten film viděl.
I have seen things, tina.
Zažil jsem věci, tino.
I have seen you playing with it.
Vím, že si s tím hraješ.
Well, i don't think i have seen you in my class before.
Nevzpomínám si, že bych vás viděl ve své třídě.
I have seen enough, abby.
Viděl jsem dost, abby.
I have seen you for a long time, you know?
Vídám tě už dlouho, víš?".
I think i have seen you around.
Myslím, že už jsem tě viděl.
I have seen evil.
Zažil jsem zlo.
Raoul, i have seen him.
Raoule, viděla jsem ho.
I have seen the" lohengrin".
Viděl jsem lohengrina.
I have seen this movie before.
Tenhle film už jsem viděl.
It's the nicest thing i have seen in years.
Je to ta nejhezčí věc, kterou jsem za poslední roky viděl.
I have seen how worried your mother has been about money of late.
Vím, jak se tvá matka obávala, že peníze přijdou pozdě.
I have seen it in soap operas all the time!
To vídám v seriálech pořád!
I have seen my best years.
Zažil jsem svý nejlepší léta.
I ride through the countryside every day; i have seen the uses of his power.
Jezdím krajinou každý den, vidím jak používá svoji sílu.

Výsledek: 5082, Čas: 0.1932

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "i have seen"


i saw
sees
look
i see
saw
watch
sight
meet
i ever seen
spotted
i was
have witnessed
view
i noticed
i have looked
i have ever had
i just saw
check
i ever did see
has seen
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I have seen" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc