Překlad "i know that" ve Český

Výsledek: 2619, Čas: 0.0177

vím , že já vím to vím já to vím mi jasné , že já znám ten vědět , že to nevím věděl , že vím , žes toho vím to víme já to víme já znám to

Příklady I Know That ve větě

But I know that it's.
Ale vím, že je to.
Even i know that, that's a bad joke.
Dokonce i já vím, že je to špatný vtip.
Yeah, I know that, I know, okay?
Jo, to vím, vím, okay?
I know that, David.
Já to vím, Davide.
Malcolm, I Know that look.
Malcolme, já znám ten pohled.
How, how could I know that she held meaning?
Jak jsem mohl vědět, že na ní někomu záleží?
Don't you think I know that, Peter?
Myslíš, že to nevím, Petere?
How would I know that was there?
Jak bych věděl, že je tam?
But I know that have been hurting.
Ale vím, žes trpěl.
I know that much.
Alespoň tolik toho vím.
You and I know that better than most people.
Oba dva to víme lépe než ostatní.
You and I know that, but Gob he just.
Ty a já to víme, ale Gob prostě není.
I know that place.
Já znám to místo.
And I know that mom wants to see you.
A vím, že tě máma chce vidět.
Listen, I know that you hate women right now.
Poslouchej, já vím že teď ženy nesnášíš.
Yeah, I know that, okay?
Jo, To vím, okay?
Sheldon, I know that.
Sheldone, já to vím.
But I know that look, and she's got it.
Ale já znám ten pohled a ona ho má.
I know that our daughter is safe.
Potřebuju vědět, že je naše dcera v bezpečí.
Do you not think I know that?
Já to vím. Myslíš si, že to nevím?
So, I know that it is real.
Abyste věděl, že je to opravdové.
I know that as well as you do.
To víme oba moc dobře.
But only miguel and I know that.
Ale jen Miguel a já to víme.
Hold the phone, Malone, I know that number.
Počkejte s tím telefonem, Malone, Já znám to číslo.
No, but I know that it was Toby!
Ne, ale vím, že to byl Toby!
I know that, I was just asking.
Já vím, jen se ptám.
Yeah, I know that, Aaron.
Jo, to vím, Aarone.
Alex, I know that.
Alexi, já to vím.
I know that odor.
Já znám ten pach.
When I know that you will use it correctly.
Jen když budu vědět, že to použijete správně.

Výsledek: 2619, Čas: 0.0177

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ

"I know that" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc