I KNOW THAT DO ČEŠTINY

Co je i know that do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2279, Čas: 0.3905

Anglický-český slovník

Příklady použití I Know That ve větě a jejich překlady

But i know that it's.
Ale vím, že je to.
I know that it was an accident.
Že vím, že to byla nehoda.
I know that, beav.
To vím, beave.
Believe me, i know that feeling.
Věř mi, znám ten pocit.
No, but i know that it was toby!
Ne, ale vím, že to byl toby!
No, i know that, josh!
Ne, to vím, joshi!
And i know that mom wants to see you.
A vím, že tě máma chce vidět.
Yeah, i know that feeling.
Jo, znám ten pocit.
When? when i know that camelot is safe.
Až budu vědět, že je kamelot v bezpečí.
Wait, i know that.
Počkat. to znám.
He stayed my friend, and i know that cost him something.
Zůstal mým přítelem, a vím, že ho to něco stálo.
I'm not doing anything until i know that nate ford has turned himself in.
Neudělám nic, dokud nebudu vědět, že nate ford je na místě.
And i know that look.
A znám ten pohled.
Also i know that littman is in the cairo.
Měl bys vědět, že littman je v káhiře.
And i know that it's hard.
A vím, že to je těžké.
Oh, yeah, i know that one.
Jo, to znám.
Yeah, i know that, aaron.
Jo, to vím, aarone.
Yeah, i know that guy.
Jo, znám toho chlápka.
Yes, i know that place.
Ano, znám ten podnik.
But i know that symbol.
Ale znám ten symbol.
How, how could i know that she held meaning?
Jak jsem mohl vědět, že na ní někomu záleží?
Don't you think i know that, peter?
Myslíš, že to nevím, petere?
Yeah, i know that motherfucker.
Jo, znám toho zmrda.
I can't believe i know that.}.
Nemůžu uvěřit tomu, že to vím.
But i know that alais and i are connected.
Ale vím, že alais a já jsme propojené.
Yeah, i know that drill.
Jo, to znám dobře.
And they do go somewhere, i know that much.
A ti někam jdou, to vím jistě.
So, i know that it is real.
Abyste věděl, že je to opravdové.

Výsledek: 2279, Čas: 0.3905

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I know that" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc