I KNOW THAT DO ČEŠTINY

Co je "i know that" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2279, Čas: 0.1043

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
vím že to vím znám ten vědět že to znám znám toho to nevím věděl že znám to vím žes toho vím to víme

Příklady použití "I Know That" ve větě a jejich překlady

But i know that it's.
Ale vím, že je to.
I know that it was an accident.
Že vím, že to byla nehoda.
I know that, beav.
To vím, beave.
Believe me, i know that feeling.
Věř mi, znám ten pocit.
No, but i know that it was toby!
Ne, ale vím, že to byl toby!
No, i know that, josh!
Ne, to vím, joshi!
And i know that mom wants to see you.
A vím, že tě máma chce vidět.
Yeah, i know that feeling.
Jo, znám ten pocit.
When? when i know that camelot is safe.
Až budu vědět, že je kamelot v bezpečí.
Yeah, i know that, okay?
Jo, to vím, okay?
Wait, i know that.
Počkat. to znám.
He stayed my friend, and i know that cost him something.
Zůstal mým přítelem, a vím, že ho to něco stálo.
I'm not doing anything until i know that nate ford has turned himself in.
Neudělám nic, dokud nebudu vědět, že nate ford je na místě.
Yeah, i know that, i know, okay?
Jo, to vím, vím, okay?
And i know that look.
A znám ten pohled.
Also i know that littman is in the cairo.
Měl bys vědět, že littman je v káhiře.
And i know that it's hard.
A vím, že to je těžké.
Oh, yeah, i know that one.
Jo, to znám.
Yeah, i know that, aaron.
Jo, to vím, aarone.
Yeah, i know that guy.
Jo, znám toho chlápka.
Yes, i know that place.
Ano, znám ten podnik.
But i know that symbol.
Ale znám ten symbol.
How, how could i know that she held meaning?
Jak jsem mohl vědět, že na ní někomu záleží?
Don't you think i know that, peter?
Myslíš, že to nevím, petere?
Yeah, i know that motherfucker.
Jo, znám toho zmrda.
I can't believe i know that.}.
Nemůžu uvěřit tomu, že to vím.
But i know that alais and i are connected.
Ale vím, že alais a já jsme propojené.
Yeah, i know that drill.
Jo, to znám dobře.
And they do go somewhere, i know that much.
A ti někam jdou, to vím jistě.
So, i know that it is real.
Abyste věděl, že je to opravdové.

Výsledek: 2279, Čas: 0.1043

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "i know that"


i know who
i appreciate that
known
i do
meet
familiar
realize that
i realize that
i know
i understand that
am sure
i can see that
learns that
aware
to hear that
i realise that
realise that
to learn that
am aware
i get that
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I know that" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc