I LOVE YOU DO ČEŠTINY

Co je "i love you" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 6963, Čas: 0.1659

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
miluju tě mám tě rád zbožňuju tě já tě mám miluji tě mám tě ráda miluji vás miluju vás mám vás rád mám vás ráda zbožňuju vás

Příklady použití "I Love You" ve větě a jejich překlady

You know, i love you, son, but nate.
Víš, miluju tě, synu, ale nate.
Peyton, i love you, and i want us to be together forever.
Peyton, miluju tě... a chci, abysme spolu byli napořád.
Lily, i love you, but we're too old for this.
Lily, mám tě rád, ale na tohle jsme moc staří.
Carol, i love you, but let me tell you something.
Carol, mám tě rád, ale nech si něco vysvětlit.
I love you, sebastian.
Zbožňuju tě, sebastiane.
I'm judy, and i love you, mike.
Já jsem judy a miluju tě, mikeu.
But... i love you, and i hope.
Ale miluju tě a doufám.
But i love you, son, I.
Ale mám tě rád, synu,
I'm so happy. i love you, angie!
Mám takovou radost, zbožňuju tě, angie!
Sweetheart, i love you so much.
Zlatíčko, já tě mám strašně moc ráda.
Willow, i love you but... bye!
Willow, zbožňuju tě, ale ahoj.
Yes, i love you, peggy.
Ano, miluji tě peggy.
No, i love you more!
Ne, já tě mám radši!
And i love you and i miss you.
A mám tě rád a stejská se mi.
But i love you like your father did.
Ale miluju tě jako tvůj otec.
I love you, ultrawank.
Zbožňuju tě, ultrahoniči.
You know, i love you, but you're harsh.
Víš, mám tě ráda, ale jsi drsná.
I love you, and... i want to be with you.
Miluju tě a chci být s tebou.
I believe in you and i love you more than life.
Věřím v tebe a miluji tě víc než život.
Because you're my brother, and i love you.
Protože jsi můj bratr a mám tě rád.
God, i love you so fucking much.
Proboha, já tě mám tak rád.
Never" i love you" never" i will be true".
Nikdy" miluji vás", nikdy" budu věrný",
It's beautiful and i love you.
Je to krásné a mám tě rád.
I love you, but you gotta go.
Miluju tě, ale musíš jít.
And i love you, and i promise i will be safe and smart.
A mám tě ráda a slibuju, že budu opatrná a chytrá.
Oh, nell, i love you.
Nell, miluji tě.
You're my mom and i love you so much.
A já tě mám moc ráda.
I love you- i hate you.
Zbožňuju tě- nenávidím tě.
But i love you guys so i guess i will do it.
Ale miluju vás, takže hádám, že to udělám.
Mindy, i love you, but i can see your crack.
Mindy, mám tě ráda, ale vidím tvou čárku.

Výsledek: 6963, Čas: 0.1659

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "i love you"


i would like
i love
wanna
i want you
loves you
you like me
cares about you
me too
i adore
adore you
i wanna
i liked
we would like
i adore you
i meant
likes you
i enjoy
i have been meaning
i do you
i'm trying
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc