I THINK THAT DO ČEŠTINY

Co je "i think that" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 1561, Čas: 0.1809

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
myslím že domnívám se že myslím si že to myslím že je to myslim že to podle mě to myslím že se to myslím že by to myslím si že ten myslím si že ta myslim že ta

Příklady použití "I Think That" ve větě a jejich překlady

And i think that it's something that amy wants, too.
A myslím, že je to něco, co amy chce taky.
Yes, i think that would have been really fun and romantic.
Ano, myslím, že by to bylo zábavné a romantické.
I think that many of them suffer in our countries.
Domnívám se, že mnoho z nich v našich zemích trpí.
I think that a single legislative instrument must be the answer.
Domnívám se, že odpovědí musí být jediný legislativní nástroj.
Well, i think that went pretty well.
No, myslím si, že to šlo docela dobře.
( NL) i think that everything has been said.
( NL) myslím, že vše bylo řečeno.
Well, i think that would be quite pleasant.
Nu, myslím si, že to by bylo velice příjemné.
I think that me and my friend are ready to go pro.
Myslím, že já a můj přítel jsme připraveni být profíky.
I think that the clue itself lies in that word--.
Myslím, že je to samo vodítko založené na tom slově.
And i think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
Domnívám se, že jeho charakteristická sebekritika by pro nás mohla být vodítkem.
I think that guy works for our paper.
Myslím, že je to někdo z našich novin.
I think that the report should be accepted.
Domnívám se, že by zpráva měla být přijata.
I think that it's important--.
Myslím, že je důležité.
I think that was good advice.
Myslím si, že to byla dobrá rada.
Shit, i think that's my son.
Kurva, myslim, že to je můj syn.
I think that was clear.
Myslim, že to bylo jasný.
I think that is very positive.
Myslím si, že to je velmi pozitivní.
And i think that's a beautiful thing.
Protože jste ženy a podle mě to je něco krásného.
Well, i think that goes both ways.
Myslím, že je to velmi pravděpodobné.
I think that woman, resembles the women in india.
Myslím, že žena se podobá ženám v indii.
I think that it is impossible.
Domnívám se, že je to nemožné.
I think that rocks.
Myslím, že je to paráda.
Well, i think that was a good day one.
No, podle mě to byl plodný první den.
I think that would be a grave mistake.
Domnívám se, že by to byla velká chyba.
I think that this one is me.
Myslím, že tohle jsem já.
I think that is a regrettable situation.
Myslím si, že to je politováníhodná situace.
I think that might catch on.
Myslím, že se to ujme.
I think that was the first time we ever got rejected for anything.
Myslim, že to je poprvý, co nás kvůli něčemu odmítli.
Yeah, but i think that's what used to happen.
Jo, myslím, že se to stalo.
I think that will look really nice, mr.
Myslím, že je to velmi pěkné, pane reilly.

Výsledek: 1561, Čas: 0.1809

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "i think that"


believe that
you think that
i think
i guess
i feel
suggests that
i believed
i intend
that it
it seems that
i figure
the idea that
to think that
thought that
to believe that
i mean that
you feel that
thinking i
imagine that
guess that
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I think that" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc