Překlad "i think that" ve Český

Výsledek: 1395, Čas: 0.0293

myslím , že myslím si , že to myslim , že to podle mě to myslím , že je to považuji to to , myslím já se domnívám myslím si , že tohle podle mě by připadá mi to si myslet , že

Příklady I Think That ve větě

( NL) I think that everything has been said.
( NL) Myslím, že vše bylo řečeno.
Well, I think that went pretty well.
No, myslím si, že to šlo docela dobře.

Shit, I think that's my son.
Kurva, myslim, že to je můj syn.
And I think that's a beautiful thing.
Protože jste ženy a podle mě to je něco krásného.
I think that will look really nice, Mr.
Myslím, že je to velmi pěkné, pane Reilly.
I think that sends out an important signal.
Považuji to za velmi dobrý signál.
I think that's what Helen said.
Takhle to, myslím, Helen říkala.

I think that's mine.
Myslím si, že tohle je moje.
And I think that David should go home today.
Podle mě by měl jít domů David.
I think that might be Harriet Tubman.
Připadá mi to jako Harriet Tampman.
I think that it is something else.
Myslím, že to je něco jiného.
Well, I think that would be quite pleasant.
Nu, myslím si, že to by bylo velice příjemné.
I think that's just a formality, Mr.
Myslim, že to je jen formalita, Pane Hooper.
Well, I think that was a good day one.
No, podle mě to byl plodný první den.
I think that clarifying how fully connected.
Myslím, že je to jasné, jak se to toho týká.
I think that's a huge mistake.
Považuji to za obrovskou chybu.
Well, I think that's for fresh crimes.
To, myslím platí jen u čerstvých prohřešků.
I think that's just human.
Připadá mi to lidské. Vítejte u Bonus Round.
I think that it is true.
Myslím, že je to pravda.
I think that was good advice.
Myslím si, že to byla dobrá rada.
I think that's a question for him.
Myslim, že to je otázka pro něj.
I think that will be good.
Podle mě to bude dobré.
I think that rocks.
Myslím, že je to paráda.
I think that is quite significant.
Považuji to za velmi příznačné.
So I think that will accomplish the" not going.".
To, myslím, doplní, že tam nejdu.
I think that something might have happened to you.
Myslím, že se vám možná něco stalo.
I think that is irresponsible.
Myslím si, že to není zodpovědné.
I think that's my stomach.
Myslim, že to je můj žaludek.
I think that is bad people.
Podle mě to nejsou dobří lidé.
I think that goes without saying.
Myslím, že je to jasné bez dalších řečí.

Výsledek: 1395, Čas: 0.0293

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ

"I think that" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc