I TOLD YOU DO ČEŠTINY

Co je i told you do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 11922, Čas: 0.2534

Anglický-český slovník

Příklady použití I Told You ve větě a jejich překlady

Izzie, i told you, i'm here for you.
Izzie, říkal jsem ti, že jsem tu pro tebe.
I told you to stay in the hotel!
Řekl jsem ti, abys zůstala v hotelu!
I told you, i'm eddie.".
Říkal jsem ti, jsem eddie.".
Well, what if i told you that enmebaragesi was a liar?
Co kdybych ti řekl, že enmebaragesi je lhář?
Karen, i told you.
Karen, říkal jsem ti.
Sidney, i told you.
Sidney, řekl jsem ti...-J.
Tess, i told you i knew what i was doing.
Tess, říkal jsem ti...... že vím co dělám.
Francine, i told you.
Francine, řekl jsem ti.
It's like i told you, honey, it's an internet business.
Už jsem ti to říkal, po internetu.
Would it mean anything if i told you i remember something else?
Znamenalo by něco, kdybych ti řekl, že si pamatuju něco jiného?
Don't... i told you, that's what shandar did.
Vždyť jsem ti to říkal, takhle to dělal shandar.
What if i told you i could predict the future?
Co kdybych ti řekl, že já umím předvídat budoucnost?
Yeah, i told you. it's the best coffee.
Jo, říkal jsem ti, že je to nejlepší kafe.
Look, larry, i told you what happened.
Hele, larry, řekl jsem ti, co se stalo.
But what if i told you you were dreaming?
Ale co když vám řeknu že jste jen snil?
I told you, i'm a fisherman.
Říkal jsem ti, že jsem rybář.
If i told you the truth... you would think i was crazy.
Když vám řeknu pravdu, budete si myslet, že jsem blázen.
What if i told you, you're saving his life?
Co kdybych ti řekl, že mu zachráníš život?
I told you, i have a funny effect on women.
Už jsem ti to říkal, mám zvláštní vliv na ženy.
I told you i didn't know where simon is.
Řekl jsem ti, že nevím, kde simon je.
When you were in that coma, i told you i loved you.
Když jsi byl v komatu, říkala jsem ti, že tě miluju.
Colby, i told you to stay in bed and get some rest.
Colby, říkala jsem ti, abys zůstal v posteli a odpočíval.
I told you she had an older sister.
Říkal jsem ti že máš starší sestru.
Joanne, i told you, i'm not your husband.
Joanne, řekl jsem ti že nejsem tvůj manžel.
Hyde, i told you his name is hyde.
Hyde říkal jsem vám jeho jméno je hyde.
Rudi, please! i told you, that it is difficult at the moment.
Přece jsem ti to říkal, že to teď nejde.
What if i told you i had just the place?
Co když vám řeknu, že právě takové mám?
Doctor, if i told you the truth, your hearts would break.
Doktore, kdybych ti řekl pravdu... zlomilo by ti to srdce.
I told you that i worked with your father.
Říkal jsem ti, že jsem pracoval s tvým otcem.
I told you it's an audition!
Říkal jsem vám, že je to konkurz!

Výsledek: 11922, Čas: 0.2534

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc