I TOLD YOU DO ČEŠTINY

Co je "i told you" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 11922, Čas: 0.189

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
říkal jsem ti řekl jsem ti ti řekl ti to říkal vám řeknu říkala jsem ti říkal jsem vám řekla jsem ti řekl jsem vám říkala jsem vám řekla jsem vám vám řekl vám řekla ti to říkala vám to říkal ti řeknu ti řek vám to říkala

Příklady použití "I Told You" ve větě a jejich překlady

Izzie, i told you, i'm here for you.
Izzie, říkal jsem ti, že jsem tu pro tebe.
I told you to stay in the hotel!
Řekl jsem ti, abys zůstala v hotelu!
I told you, i'm eddie.".
Říkal jsem ti, jsem eddie.".
Well, what if i told you that enmebaragesi was a liar?
Co kdybych ti řekl, že enmebaragesi je lhář?
Karen, i told you.
Karen, říkal jsem ti.
Sidney, i told you.
Sidney, řekl jsem ti...-J.
Tess, i told you i knew what i was doing.
Tess, říkal jsem ti...... že vím co dělám.
Francine, i told you.
Francine, řekl jsem ti.
It's like i told you, honey, it's an internet business.
Už jsem ti to říkal, po internetu.
Would it mean anything if i told you i remember something else?
Znamenalo by něco, kdybych ti řekl, že si pamatuju něco jiného?
Don't... i told you, that's what shandar did.
Vždyť jsem ti to říkal, takhle to dělal shandar.
What if i told you i could predict the future?
Co kdybych ti řekl, že já umím předvídat budoucnost?
Yeah, i told you. it's the best coffee.
Jo, říkal jsem ti, že je to nejlepší kafe.
Look, larry, i told you what happened.
Hele, larry, řekl jsem ti, co se stalo.
But what if i told you you were dreaming?
Ale co když vám řeknu že jste jen snil?
I told you, i'm a fisherman.
Říkal jsem ti, že jsem rybář.
If i told you the truth... you would think i was crazy.
Když vám řeknu pravdu, budete si myslet, že jsem blázen.
What if i told you, you're saving his life?
Co kdybych ti řekl, že mu zachráníš život?
I told you, i have a funny effect on women.
Už jsem ti to říkal, mám zvláštní vliv na ženy.
I told you i didn't know where simon is.
Řekl jsem ti, že nevím, kde simon je.
When you were in that coma, i told you i loved you.
Když jsi byl v komatu, říkala jsem ti, že tě miluju.
Colby, i told you to stay in bed and get some rest.
Colby, říkala jsem ti, abys zůstal v posteli a odpočíval.
I told you she had an older sister.
Říkal jsem ti že máš starší sestru.
Joanne, i told you, i'm not your husband.
Joanne, řekl jsem ti že nejsem tvůj manžel.
Hyde, i told you his name is hyde.
Hyde říkal jsem vám jeho jméno je hyde.
Rudi, please! i told you, that it is difficult at the moment.
Přece jsem ti to říkal, že to teď nejde.
What if i told you i had just the place?
Co když vám řeknu, že právě takové mám?
Doctor, if i told you the truth, your hearts would break.
Doktore, kdybych ti řekl pravdu... zlomilo by ti to srdce.
I told you that i worked with your father.
Říkal jsem ti, že jsem pracoval s tvým otcem.
I told you it's an audition!
Říkal jsem vám, že je to konkurz!

Výsledek: 11922, Čas: 0.189

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "i told you"


i saw
i say
i ask
tell you
i told
i am telling
i was saying
i asked you
i will tell you
i called you
i invited you
i mean
you were supposed
i begged you
of which you
i talked to you
did i say
i speak
i said you
i mentioned
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I told you" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc