I WAS NOT THERE DO ČEŠTINY

Co je i was not there do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 97, Čas: 0.1156

Anglický-český slovník

Příklady použití I Was Not There ve větě a jejich překlady

No, i was not there.
I was not there to protect you.
Nebyl jsem tam, abych tě chránil.
I was not there when he most needed me.
Nebyl jsem tam, když mě zrovna potřeboval.
I was not there when i got home, i saw my son.
Nebyl jsem tam, já jsem jen přišel a viděl svého syna.
I was not there for the uprising.
Nebyl jsem tam, když došlo k povstání.
I am glad for your sake that i was not there, nathanael.
Jsem rád, že jsem tam nebyl, natanaeli.
I was not there as a customer.
Nebyla jsem tam jako zákaznice.
I cannot say. i was not there.
Netuším, když jsem tam nebyl.
I don't know. i was not there.
Já nevím, já tam nebyl.
Only i was not there.
I swear, i was not there.
Přísahám, nebylo to tam.
But i was not there for you.
Ale já nebyl tady pro vás.
I can picture you, even though i was not there.
Vidím tě přímo před sebou, i když s tebou teď nejsem.
I was not there to steal diamonds.
Nebyla jsem tam ukrást diamanty.
He needed me, called me, and i was not there.
Určitě mě potřeboval, určitě mě volal a já jsem tam nebyla.
I was not there for the funeral.
A já nebyla na jejím pohřbu.
I was not there, and i got nothing else to say to you.
Já tam nebyl a už vám nemám co říct.
If i was not there you would have finished your special hijacking career at the very beginning!
Kdyby nebylo mě, skončila by ta tvoje kariéra únosce hnedka na začátku!
I threw in the dining room under the table but when i returned, i was not there.
Schovala jsem ho pod stůl v jídelně služebnictva, ale když jsem pro něj šla, už tam nebyl.
Don't you dare say i wasn't there for you.
Neopovaž se říct, že jsem tam nebyl pro tebe.
Because i wasn't there when my family needed me!
Protože jsem tam nebyl, když mě moje rodina potřebovala!
It's a pity i wasn't there in person, my old master.
Škoda, že jsem tam nebyl osobně, můj starý mistře.
Of course i wasn't there.
Samozřejmě, že jsem tam nebyl.
I'm sorry i wasn't there to help.
Mrzí mě, že jsem tam nebyl, abych pomohl.
Sorry i wasn't there to give you the proper welcome.
Škoda že jsem tam nebyl abych vás mohl uvítat.
Možná, že jsem tam nebyl.
I'm sorry i wasn't there when you arrived.
Promiň, že jsem tam nebyl, když jsi přijela.".
He knew i wasn't there.
Věděl, že jsem tam nebyl.
It is because i wasn't there.
To proto, že jsem tam nebyl.
You don't know because i wasn't there!
Nevíš, protože jsem tam nebyl!

Výsledek: 97, Čas: 0.1156

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
SYNONYMUM

S Synonyma "i was not there"


"I was not there" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc