Překlad "i will be" ve Český

Výsledek: 11374, Čas: 0.0254

budu já budu se budu bude to vrátím tak budu to bych byla jsem bude mi bude já budeme budeme já jsem budu ten si budu budu ta budu tím jsem si bych se

Příklady I Will Be ve větě

And I will be with Jane?
A budu s Jane?
And I will be the president.
A já budu prezident.

Sorry, sir, I will be right with you,
Promiňte pane, hned se vám budu věnovat.
I will be two minutes.
Bude to dvě minuty.
I will be with you in about five minutes.
Vrátím se za pět minut.
As long as we're together... I will be okay.
Dokud budeme spolu, tak budu v pořádku.
I will be the laughingstock of my entire family.
To bych byla celý rodině pro smích.

All right, I will be right there, Scully.
Hned jsem tam, Scullyová.
Year or two, and I will be a lawyer.
Rok nebo dva a bude ze mě právník.
I will be 16 in June.
V červnu mi bude 16.
Henry and I will be fine.
Henry a já budeme v pořádku.
Then I will be in touch.
Pak budeme v kontaktu.
I will be your friend, Chief.
Já jsem váš přítel.
Now, I will be a best man.
Nyní, budu ten nejlepší.(bestman=svědek).
And then I will be on my merry way.
A pak si budu užívat života.
I will be the best tooth fairy ever.
Dobře, budu ta nejlepší víla Zuběnka na světě.
Look, I will be anybody you want me to be.
Hele, budu tím, kým jen chceš.
Then I will be sure to grow up fast.
Pak jsem si jistá, že vyrosteš rychle.
I will be much happier in the pool!
Cítila bych se v bazénu mnohem lépe!
But tomorrow I will be the first.
Ale zítra budu první.
And I will be captain.
A já budu kapitán.
Plus, I will be restless all night.
Navíc se budu v noci pořád převalovat.
I will be a long journey.
Bude to dlouhá cesta.
I will be early tonight, see you soon!
Vrátím se večer brzy, na shledanou!
I will be back in a second, Molly.
Hned jsem zpátky, Molly.
Who knows? Maybe tomorrow I will be dead.
Kdo ví, třeba bude zítra po mně.
I will be 20 in January.
V lednu mi bude 20.
The Major and I will be at the infirmary.
Major a já budeme na ošetřovně.
Jaimie and I will be outside.
S Jaimie budeme venku.
No thanks, I will be off again.
Ne, děkuju, já jsem tu jen na skok.

Výsledek: 11374, Čas: 0.0254

PŘÍKLADY
Příklady
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc