I WILL BE DO ČEŠTINY

Co je i will be do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 11362, Čas: 0.3509

Anglický-český slovník

Příklady použití I Will Be ve větě a jejich překlady

And i will be with jane?
A budu s jane?
And i will be with brett.
A já budu s brettem.
I will be in washington tomorrow afternoon.
Zítra odpoledne budu ve washingtonu.
And i will be a lot better if all of you are straight to me.
A bude to ještě lepší, když ke mně budete všichni upřímní.
And i will be honest, eileen.
A budu upřímný, eileen.
Your yoda i will be.
Yoda tvůj já budu.
Because i will be dead.
Protože budu mrtvá.
I will be able to scratch myself tomorrow.
Zítra se už budu moci poškrábat.
I will be fine and back.
Bude to dobrý a vrátím se.
And i will be careful.
A já budu opatrná.
I will be back tonight. you want to do something?
Večer jsem zpátky, chceš něco podniknout?
And i will be your manager.
A já budu tvůj manažer.
I will be in brussels tomorrow.
V bruselu budu zítra.
Plus, i will be restless all night.
Navíc se budu v noci pořád převalovat.
I will be just a moment.
Bude to jen chvilka.
And i will be the president.
A já budu prezident.
But come, now i will be your rosalind in a more coming-on disposition.
Ale pojďte a protentokrát bude vaše rosalinda v milostivější náladě.
I will be back tonight. want to do something?
Večer jsem zpátky, chceš něco podniknout?
I will be just a minute.
Bude to jen minutka.
I will be right with you, detectives.
Hned se vám budu věnovat, detektivové.
Tomorrow, i will be rich.
Zítra budu bohatý.
Just help me inside, jimmy, and i will be all right.
Jenom mi pomoz dovnitř a bude to v pořádku.
All right, i will be right there, scully.
Hned jsem tam, scullyová.
I will be 15 next month.
Příští měsíc mi bude patnáct.
And i will be captain.
A já budu kapitán.
But tomorrow i will be the first.
Ale zítra budu první.
I will be in august.
Tedy bude v srpnu.
I don't think i will be able to go back.
Nemyslím si, že se budu schopný vrátit.
I will be 20 in january.
V lednu mi bude 20.
My men and i will be ready.
Moji muži a já budeme připraveni.

Výsledek: 11362, Čas: 0.3509

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I will be" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc