I WILL BE ASLEEP DO ČEŠTINY

Co je i will be asleep do Češtiny

Výsledek: 11918, Čas: 0.3047

budu (6938) jsem (1140) já budu (774) bude to (30) se budu (31)

Příklady použití I Will Be Asleep ve větě a jejich překlady

Later i will be asleep, and then i will be back here before you wake up.
Později budu spát a pak budu zase tady, dřív, než se probudíš.
But i will be asleep.
Ale já už budu spát.
Well, i will be asleep.
Dobře, jdu spát.
I will probably be asleep... because i will be up most of the night, thinking.
Pravděpodobně budu spát, protože celou noc budu přemejšlet.

The problem is... i will probably be asleep.
Problém je... že asi budu spát.
But i will be asleep in a minute.
Ty jsi vzhůru? jo, ale za chvilku jsem v limbu.
So. if you come. i will be asleep when you get here. are you with me?
Takže jestli přijdeš, tak už budu spát, slyšíš?
That way i will be cold and i won't fall asleep.
Takže mi bude zima a nebudu moct usnout.
There will be times your mother and i are asleep.
Přijde čas a s tvou mámou budeme spát.
When i say three you will be asleep.
Až řeknu 3, budete spát.
But i hope you will be asleep.
To už budeš, doufám, spát.
By the time i reach one, you will be asleep.
Než napočítám do jedné, budete spát.
I will probably be asleep in front of the fridge when you get home.
No, asi najdeš spícího před ledničkou až přijdeš domů.
I hope you will be asleep.
To už budeš spát.
When i finish... you will all be asleep.
Až skončím,... všichni budete spát.
I will pretend to be asleep.
Madonna! budu předstírat, že spím.
I will close my eyes, but i won't be asleep.
Zavřu oči, ale ještě nebudu spát.
I would say don't wait up, but you will be asleep by 11 : 00.
Řekl bych ti, abys na mě nečekala, ale ty už v 11 stejně budeš spát.
I will tell you, i'm gonna be asleep in two minutes.".
Řeknu ti, za dvě minuty určitě usnu.
If i go back too late, she will be asleep.
A když přijdu moc pozdě bude už spát.

Výsledek: 11918, Čas: 0.3047

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I will be asleep" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc