I WILL GIVE YOU DO ČEŠTINY

Co je i will give you do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3653, Čas: 0.277

Anglický-český slovník
dám ti dám vám já vám dám vám dám dávám ti já ti dám dávám vám poskytnu vám dostaneš nechám vás ti dávat dáme vám poskytnu ti

Příklady použití I Will Give You ve větě a jejich překlady

But i will give you one chance.
Ale dám ti jednu šanci.
But i will give you one night.
Ale dám ti jednu noc.

You give me the facts, i will give you the law.".
Dejte mi fakta a já vám dám právo.
Well, i will give you points for style and delivery, but just so you know,
No dávám ti body za styl a způsob.
And i will give you my heart.
A já vám dám mé srdce.
No, but i will give you five.
Ne, ale dám ti pět.
I will give you your cut, motherfuckers!
Já vám dám váš podíl, vy zkurvenci!
If you need support, i will give you every soldier i can spare.
Jestli budete potřebovat pomoc, poskytnu vám všechny vojáky, co mám.
I will give you two words.
Dám ti dvě slova.
I will give you like a week or two.
Dávám ti tak týden, dva.
Sing with me, and i will give you more time.
Zpívejte se mnou a já vám dám víc času.
I will give you betsey.
Dám ti betsey.
I will give you whatever you need.
Poskytnu vám všechno, co žádáte.
I will give you an extra big one, since he's so hotheaded.
Dostaneš jedno extra velký, když je tak naštvanej.
I will give you one minute and no more!
Dávám ti jednu minutu, ne víc!
I will give you a beer.
Dám ti pivo.
I will give you an alibi but in return i get a share.
Poskytnu vám dokonalé alibi. ale chci svůj díl.
I will give you a hundred if you take matt here to the match.
Dostaneš stovku...-když vezmeš na zápas matta.
I will give you a little time alone, there.
Nechám vás chvilku o samotě.
I will give you six months.
Dávám ti šest měsíců.
Let me live, and i will give you the white elephant!".
Nechte mě žít a já vám dám bílého slona!".
I will give you $50 for them.
Dostaneš za ně padesát babek.
I will give you DNA.
Dám vám DNA.
I will give you a life for a life.
Dám ti život za život.
And i will give you the money.
A já vám dám peníze.
I will give you 3 days.
Dávám ti tři dny.
I will give you a few minutes to ponder upon victor noir's strange fate.
Nechám vás chvíli přemýšlet nad podivným osudem victora noira.
I will give you cash in the morning.
Peníze vám dám hotově ráno.
I will give you your 450 francs.
Dám vám vašich 450 franků.
I will give you your dollar.
Dám ti tvůj dolar!

Výsledek: 3653, Čas: 0.277

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I will give you" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc