Překlad "i will give you" ve Český

Výsledek: 2730, Čas: 0.0225

dám ti já vám dám dávám ti dám ti to dostaneš uvedu hodím tě poskytnu vám řeknu vám půjčím vám já ti vrátím já ti ukážu svezu tě vrátím vám odvezu vás nechám vás svěřím ti nabízím vám podám vám popíšu vám vydám vám sdělím ti já vám poskytnu předám vám přidám ti já ti ho

Příklady I Will Give You ve větě

But I will give you one chance.
Ale dám ti jednu šanci.
I will give you your cut, motherfuckers!
Já vám dám váš podíl, vy zkurvenci!

I will give you ten minutes.
Dávám ti deset minut.
Open up and I will give you some.
Otevři a dám ti to.
I will give you my report when i'm done.
Dostaneš mou zprávu, až budu hotov.
I will give you another example.
Uvedu jiný příklad.
I will give you a ride, my cars right here.
Hodím tě domů, mám támhle auto.

I will give you whatever you need.
Poskytnu vám všechno, co žádáte.
No, I will give you the answer.
Ne, řeknu vám odpověď.
I will give you my tie.
Půjčím vám kravatu.
You break up with him, and I will give you your life back.
A já ti vrátím tvůj život zpět.
I will give you the" Monamour"!
Já ti ukážu" Monamour"!
I will give you a life home or.
Svezu tě domlů nebo.
I will give you a ride home in my wagon.
Odvezu vás domů ve svém kočáru.
I will give you a little time alone, there.
Nechám vás chvilku o samotě.
I will give you an important job.
Svěřím ti důležité poslání.
I will give you something easy, warden.
Pane správče, nabízím vám něco jednoduchého.
I will give you the Paul Castellano hit.
Popíšu vám smrt Paula Castellana.
I will give you Yoon Hae In.
Vydám vám Yoon Hae In.
I will give you my decision within three days.
Sdělím ti své rozhodnutí do tří dnů.
End this, and I will give you whatever help you need.
Skončete to a já vám poskytnu pomoc.
I will give you a little action.
Já ti ho dopřeju.
But I will give you one night.
Ale dám ti jednu noc.
One move and I will give you laundry.
Jeden pohyb a já vám dám prádlo.
I will give you one day to put them back!
Dávám ti den, abys to vrátil.
I will give you a hundred percent discount.
Dám ti to úplně zadara.
I will give you 4 000 or 5 000 yen an hour!
Dostaneš 4.000, ne 5.000 jenů na hodinu!
I will give you a brief example.
Uvedu krátký příklad.
I will give you a lift to work.
Hodím tě do práce.
I will give you the name..... of a technical clinic.
Řeknu vám název jedné odborné kliniky.

Výsledek: 2730, Čas: 0.0225

PŘÍKLADY
Příklady
PŘEKLADY V OKOLÍ

"I will give you" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc