Překlad "i will take" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 3203, Čas: 0.0222

vezmu vezmu si já si vezmu odvezu beru dám si zavedu odvedu já si beru odnesu já si dám zavezu přijmu převezmu hodím pojedu dovedu přijímám si beru doprovodím postarám se dostanu svezu seberu sundám dej mi dovezu sejmu vyndám odeberu zanesu beru ten proberu vynesu vyvedu zaujmu odvezeme poženu obsadím ponesu stačí mi přebírám sundám si

Příklady I Will Take ve větě

But I will take you home and give you supper.
Ale vezmu tě domů a dám ti večeři.
But I will take your soul.
Ale vezmu si tvoji duši.

Well, I will take the family.
No, já si vezmu rodinu.
Yes, I will take you to Pelagos.
Ano, odvezu tě na Pelagos.
Bonnie. I will take it.
Bonnie, beru to.
And I will take a beer.
A dám si pivo.
I will take you to ling's grave tomorrow morning.
Zítra ráno vás zavedu k jeho hrobu.

I will take these two back to the cell, sir.
Odvedu tyhle dva zpátky do cely, pane.
I will take that redhead.
Já si beru toho zrzka.
I will take it and eat Ernestonál.
Vezmu si cokoli a odnesu si to do Ernestova pokoje.
And i will take the chocolate cake.
A já si dám čokoládový dort.
I will take you to Naples if you want.
Zavezu vás do Neapole, chcete?
But I will take a light if you got it.
Ale oheň přijmu, jestli ho máš.
I'm staying here and I will take this city.
Zůstanu tady a převezmu tohle město.
Uh, Reverend, I will take you home.
Reverende, hodím vás domů.
I will take my car.
Pojedu svým autem.
I will take you to the precipice of perfection.".
Dovedu vás nad propast dokonalosti!".
So I will take your bet.
Dobrá, přijímám tvoji stávku.
In that case I will take the best spot.
V tom případě si beru nejlepší místo.
Come on, I will take you down.
Pojďte, doprovodím vás.
I will take good care of Gae In.
Postarám se o Gae In dobře.
J" I will take you there... J". that's it!
Dostanu vás tam... ¶¶.
Hop in, I will take you home.
Nasedni, svezu tě domů.
Or i will take this young man's life.
Jinak seberu život tomu mladíkovi.
I will take you and your brother.
Sundám tebe i tvýho bráchu!
Okay, I will take the helm.
Dobře, dej mi kormidlo.
No, I will take you a little further.
Ne, ne, dovezu tě ještě kousek.
I will take you right here!
Sejmu tě přímo tady!
I will take it out for you.
Vyndám vám to.
I will take a sample of this.
Odeberu si vzorek.

Výsledek: 3203, Čas: 0.0222

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
SYNONYMA
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc