I WILL TAKE DO ČEŠTINY

Co je "i will take" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3113, Čas: 0.5207

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
vezmu vezmu si já si vezmu beru odvezu dám si zavedu odvedu já si beru odnesu já si dám přijmu zavezu převezmu hodím já půjdu pojedu dovedu přijímám postarám se doprovodím svezu dostanu beru ten

Příklady použití "I Will Take" ve větě a jejich překlady

But i will take you home and give you supper.
Ale vezmu tě domů a dám ti večeři.
It's my ring and i will take it from you.
Je to můj prsten a vezmu si ho od vás.
Yes, i will take you.
Ano, vezmu tě.
And i will take these receivers and this.
A já si vezmu tyhle přijímače a tohle.
Yeah, i will take it in my office.
Jo, vezmu si to ve své kanceláři.
I will take you to the private elevator.
Vezmu vás soukromým výtahem.
Well, i will take the family.
No, já si vezmu rodinu.
And i will take the kids.
A vezmu si děti.
Yeah, i will take it to the lab.
Jo, vezmu to do laboratoře.
Hey, i will take what i can get.
Hej. beru co dostanu.
But i will take your soul.
Ale vezmu si tvoji duši.
In the spirit of friendship, i will take the horses to the river.
Ve jménu přátelství, vezmu koně k řece.
I will take the door.
Já si vezmu dveře.
I will take you there myself, just give me a week.
Sama tě tam odvezu. jen mi dej týden.
Bonnie. i will take it.
Bonnie, beru to.
So i will take kirsten duty and you can.
Takže já si vezmu kirsten a ty můžeš.
I will take you home personally.
Osobně vás odvezu domů.
Yeah, i will take lois.
Jo, vezmu si lois.
Mr. neville, i will take all three states... of your satisfaction into consideration.
Všechny tři tyto vaše stavy beru na vědomí, pane neville.
Yeah, i will take a scotch and a pitcher of ice water.
Jo, dám si skotskou a džbánek ledové vody.
And now i will take you to a romantic place.
A teď tě vezmu na romantické místo.
I will take the parasites.
Já si vezmu parazity.
Yes, i will take you to pelagos.
Ano, odvezu tě na pelagos.
Wasn't part of the plan, but i will take it.
Nebylo to součástí plánu, ale beru to.
I will take two calendars.
Vezmu si dva kalendáře.
Yeah, i will take coffee, black, thank you!
Jo, dám si černou kávu, díky.
Yeah, i will take you.
Jo, vezmu tě.
I got an umbrella, i will take you there myself.
Mám deštník. zavedu vás tam.
Sure, yeah, i will take the special omelette.
Hm, jo, dám si speciální omeletu.
He wore it through the war, but i will take that bet.
Nosil je během války, ale tu sázku beru.

Výsledek: 3113, Čas: 0.5207

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc