Překlad "i will tell you" ve Český

Výsledek: 3075, Čas: 0.0172

řeknu ti řeknu ti to povím ti já vám řeknu já vám povím říkám ti ti říct ti vyprávět prozradím vám -řeknu vám vysvětlím ti to vám říkám ti to říct povyprávím ti já ti to prozradím řekla jsem ti

Příklady I Will Tell You ve větě

No, and I will tell you why:.
Ne a řeknu ti proč.
You let her go and I will tell you.
Pusť ji a řeknu ti to.

No, no, I will tell you what's absurd.
Ne, ne, Povím ti co je absurdní.
Well, I will tell you why not.
No, já vám řeknu, proč ne.
I will tell you why you're wrong.
Já vám povím, proč se pletete.
But I will tell you, nobody has a chance alone.
Ale říkám ti, sám nemá nikdo šanci.
I will tell you what you have to know.
Měl bych ti říct všechno, co musíš vědět.

I will tell you our story in my mind language.
Budu ti vyprávět náš příběh v řeči mých myšlenek.
Well, I will tell you a secret.
No, prozradím vám tajemství.
I will tell you exactly who we are.
Řeknu vám, kdo jsme.
I will tell you about it in the car, okay?
Vysvětlím ti to v autě, jo?
Well, I will tell you, Sister Liquor--.
Ano, to vám říkám, sestro Likérová.
So I will tell you; a letter from me.
Nechtěl jsem ti to říct, ale musím.
I will tell you all about it, darling... later.
Povyprávím ti o tom, drahý.
No? Okay. Well, I will tell you.
Ne, tak já ti to prozradím.
I will tell you again, good riddance to me.
Řekla jsem ti, že můžeš být rád.
And I will tell you the truth.
A řeknu ti pravdu.
You come to the house, and I will tell you.
Přijeď a řeknu ti to.
But... I will tell you what I will do, Nate.
Ale povím ti, co udělám, Nate.
I will tell you what she was doing!
Já vám řeknu, co dělala!
And I will tell you how to save your friend.
A já vám povím, jak ji zachránit.
Tianqing, I will tell you the truth.
Tianqingu říkám ti pravdu.
Oh, I will tell you, what a relief.
Oh, musím ti říct, dost úleva.
I will tell you about the old Mitch, okay?
Budu ti vyprávět o starém Mitchovi.
Free me and I will tell you the Aquitaine password.
Když mě pustíte, prozradím vám heslo akvitánského pluku.
I will tell you what's wrong with it.
Řeknu vám, co mu je.
I will tell you the basic rules of our little world.
Vysvětlím ti základní pravidla našeho malýho světa.
He's no Mack Brown, I will tell you right now.
Není to Mack Brown, To vám říkám.
I will tell you some.
Můžu ti to říct.
I will tell you all about being the bad guy.
Povyprávím ti vše, co k tomu být špatný patří.

Výsledek: 3075, Čas: 0.0172

PŘÍKLADY
Příklady
PŘEKLADY V OKOLÍ

"I will tell you" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc