I WILL TELL YOU DO ČEŠTINY

Co je i will tell you do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4158, Čas: 0.1535

Anglický-český slovník

Příklady použití I Will Tell You ve větě a jejich překlady

No, and i will tell you why:.
Ne a řeknu ti proč.
But i will tell you a little secret.
Ale řeknu ti tajemství.
No, no, i will tell you what's absurd.
Ne, ne, povím ti co je absurdní.
Cut me down and i will tell you about it.
Odřízni mě a povím ti o tom víc.
Nothing terrible, i will tell you later.
Nic hrozného, řeknu ti to později.
But i will tell you how you can help me now.
Ale řeknu ti, jak mi můžeš pomoct teď.
And i will tell you, you did inspire me.
A povím ti, inspiroval jsi mě.
And i will tell you the truth.
A řeknu ti pravdu.
You come to the house, and i will tell you.
Přijeď a řeknu ti to.
But... i will tell you what i will do, nate.
Ale povím ti, co udělám, nate.
I will tell you in the truck.
Povím ti to v autě.
You let her go and i will tell you.
Pusť ji a řeknu ti to.
I will tell you in front of them, since you're all there.
A říkám ti to tady přede všemi.
I will tell you what i want to know, wade.
Řeknu ti, co chci vědět, wade.
But i will tell you, my subconscious is such a little ho.
Ale říkám ti, moje podvědomí je taková malá coura.
Come and sit down and i will tell you what they died for.
Pojďte, sedněte si a já vám povím, pro co zemřeli.
Well, now, that's very interesting, and i will tell you why.
No, tak to je velmi zajímavé a povím ti proč.
I will tell you when-- never.
Povím ti to. nikdy.
I will tell you how, lauren.
Řeknu ti jak, lauren.
If it's bad, i will tell you.
Až to bude špatné, řeknu ti to.
Leo... i will tell you later.
Leo. povím ti to později.
Give me a cigarette, and i will tell you where he lives.
Dej mi cigaretu, a povím ti kde bydlí.
My ass could end up in jail for this, but i will tell you.
Můžu za to skončit v kriminále, ale řeknu ti to.
I will tell you what you have to know.
Měl bych ti říct všechno, co musíš vědět.
I will tell you what's wrong, lily.
Řeknu ti, co je špatné, lily.
And i will tell you how to save your friend.
A já vám povím, jak ji zachránit.
Tianqing, i will tell you the truth.
Tianqingu říkám ti pravdu.
And i will tell you a secret.
A prozradím vám tajemství.
But i will tell you, nobody has a chance alone.
Ale říkám ti, sám nemá nikdo šanci.

Výsledek: 4158, Čas: 0.1535

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I will tell you" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc