I WILL TELL YOU DO ČEŠTINY

Co je "i will tell you" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4158, Čas: 0.1504

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
řeknu ti povím ti řeknu ti to povím ti to říkám ti já vám povím ti říct prozradím vám ti vyprávět řeknu vám vám řeknu povím vám řeknu vám to vám povím já ti povím vám to řeknu říkám vám vám říkám vám říct povím vám to to vám povím prozradím ti vám vyprávět vám to povím řeknu ti ta

Příklady použití "I Will Tell You" ve větě a jejich překlady

No, and i will tell you why:.
Ne a řeknu ti proč.
But i will tell you a little secret.
Ale řeknu ti tajemství.
No, no, i will tell you what's absurd.
Ne, ne, povím ti co je absurdní.
Cut me down and i will tell you about it.
Odřízni mě a povím ti o tom víc.
Nothing terrible, i will tell you later.
Nic hrozného, řeknu ti to později.
But i will tell you how you can help me now.
Ale řeknu ti, jak mi můžeš pomoct teď.
And i will tell you, you did inspire me.
A povím ti, inspiroval jsi mě.
And i will tell you the truth.
A řeknu ti pravdu.
You come to the house, and i will tell you.
Přijeď a řeknu ti to.
But... i will tell you what i will do, nate.
Ale povím ti, co udělám, nate.
I will tell you in the truck.
Povím ti to v autě.
You let her go and i will tell you.
Pusť ji a řeknu ti to.
I will tell you in front of them, since you're all there.
A říkám ti to tady přede všemi.
I will tell you what i want to know, wade.
Řeknu ti, co chci vědět, wade.
But i will tell you, my subconscious is such a little ho.
Ale říkám ti, moje podvědomí je taková malá coura.
Come and sit down and i will tell you what they died for.
Pojďte, sedněte si a já vám povím, pro co zemřeli.
Well, now, that's very interesting, and i will tell you why.
No, tak to je velmi zajímavé a povím ti proč.
I will tell you when-- never.
Povím ti to. nikdy.
I will tell you how, lauren.
Řeknu ti jak, lauren.
If it's bad, i will tell you.
Až to bude špatné, řeknu ti to.
Leo... i will tell you later.
Leo. povím ti to později.
Give me a cigarette, and i will tell you where he lives.
Dej mi cigaretu, a povím ti kde bydlí.
My ass could end up in jail for this, but i will tell you.
Můžu za to skončit v kriminále, ale řeknu ti to.
I will tell you what you have to know.
Měl bych ti říct všechno, co musíš vědět.
I will tell you what's wrong, lily.
Řeknu ti, co je špatné, lily.
And i will tell you how to save your friend.
A já vám povím, jak ji zachránit.
Tianqing, i will tell you the truth.
Tianqingu říkám ti pravdu.
And i will tell you a secret.
A prozradím vám tajemství.
But i will tell you, nobody has a chance alone.
Ale říkám ti, sám nemá nikdo šanci.

Výsledek: 4158, Čas: 0.1504

VIZ TAKÉ
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "i will tell you"


i will let
i tell you
any idea
i will tell
i will tell you something
guess
you know
tell
i will let you
i will say
i should tell you
let me tell you
i would say
i shall tell
i'm telling
do you know
i wanna tell you
i can tell you
you aware
i will say one thing
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc