I WOULD LIKE DO ČEŠTINY

Co je i would like do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 16789, Čas: 0.1698

Anglický-český slovník

Příklady použití I Would Like ve větě a jejich překlady

But i would like to start new life with you.
Ale rád bych začal nový život s tebou.
I am a KNX manufacturer and i would like to offer an ETS inside device.
Jsem KNX výrobce a chtěl bych nabídnout ETS inside přístroj.
And i would like to help you.
A rád bych vám pomohl.
Today i would like to talk about what happens when a.
Ódin pokračoval: — dnes chci vyprávět o tom, co se děje, když se.
Kodoma, i would like to hear your opinion.
Kodamo, chtěl bych slyšet tvůj pravdivý názor.
I would like to hear jeanne moreau's voice.
Rád bych slyšel hlas jeanne moreau.
A bitch on a phone... i would like to beat the hell out of her.
Děvka ne telefonu... nejradši bych to z ní vymlátil.
And i would like to know about your president's suicide.
A chtěl bych vědět o váš prezident sebevraždu.
Lemon, i would like to teach you something.
Lemonová, chci tě něco naučit.
I would like to thank mr tajani and the commission.
Rád bych poděkoval panu tajanimu a komisi.
And i would like to be your manager.
A chtěl bych být tvým manažerem.
No, but i would like to do something nice for you.
Ne, ale chci udělat něco milého pro tebe.
I would like to go to the lighthouse with you.
Nejradši bych jela s tebou.
And i would like my undies back.
A já chci zpátky svoje spodky.
I would like to know more about you and your planet.
Rád bych věděl víc o vás a vaší planetě.
I would like two apples, please.
Chtěl bych dvě jablka, prosím.
I would like to throw him... off the top of that building over there.
Nejradši bych ho odtamtud shodil z vršku budovy.
But i would like to have my kneecaps.
Ale já chci mít... své čéšky.
Then i would like my name to be charles.
Pak chci, aby mé jméno bylo charles.
I would like to help you with your drug case.
Rád bych ti pomohl s tvým případem s drogami.
I would like to help emily improve her life.
Ráda bych emily pomohla zlepšit její život.
I would like to just jump right in here because i'm.
Nejradši bych skočil za váma, protože cítím tu energii.
But i would like to ask you.
Ale chtěla bych se vás zeptat.
I would like hoshi to stay with me while i'm working.
Chtěl bych, aby tu se mnou hoshi zůstala, zatímco budu pracovat.
I would like to see your best inset collars, please.
Chci vidět vaše nejlepší límečky, prosím.
My name is abby and i would like to ask you a few questions.
Mé jméno je abby a ráda bych se vás zeptala na pár otázek.
I would like to know more about your family.
Rád bych věděl o vaší rodině víc.
But i would like to play.
Ale já chci hrát.
But i would like to hear your plan.
Ale ráda bych slyšela tvůj plán.
I would like to eat you!
Nejradši bych tě snědla!

Výsledek: 16789, Čas: 0.1698

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I would like" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc