I WOULD LIKE DO ČEŠTINY

Co je "i would like" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 16789, Čas: 0.4078

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
rád bych chtěl bych chci nejradši bych já chci ráda bych chtěla bych rád by chtěl jsem chtěl rádi bychom chtěla jsem chtěla já chceme nechci

Příklady použití "I Would Like" ve větě a jejich překlady

But i would like to start new life with you.
Ale rád bych začal nový život s tebou.
I am a KNX manufacturer and i would like to offer an ETS inside device.
Jsem KNX výrobce a chtěl bych nabídnout ETS inside přístroj.
And i would like to help you.
A rád bych vám pomohl.
Today i would like to talk about what happens when a.
Ódin pokračoval: — dnes chci vyprávět o tom, co se děje, když se.
Kodoma, i would like to hear your opinion.
Kodamo, chtěl bych slyšet tvůj pravdivý názor.
I would like to hear jeanne moreau's voice.
Rád bych slyšel hlas jeanne moreau.
A bitch on a phone... i would like to beat the hell out of her.
Děvka ne telefonu... nejradši bych to z ní vymlátil.
And i would like to know about your president's suicide.
A chtěl bych vědět o váš prezident sebevraždu.
Lemon, i would like to teach you something.
Lemonová, chci tě něco naučit.
I would like to thank mr tajani and the commission.
Rád bych poděkoval panu tajanimu a komisi.
And i would like to be your manager.
A chtěl bych být tvým manažerem.
No, but i would like to do something nice for you.
Ne, ale chci udělat něco milého pro tebe.
I would like to go to the lighthouse with you.
Nejradši bych jela s tebou.
And i would like my undies back.
A já chci zpátky svoje spodky.
I would like to know more about you and your planet.
Rád bych věděl víc o vás a vaší planetě.
I would like two apples, please.
Chtěl bych dvě jablka, prosím.
I would like to throw him... off the top of that building over there.
Nejradši bych ho odtamtud shodil z vršku budovy.
But i would like to have my kneecaps.
Ale já chci mít... své čéšky.
Then i would like my name to be charles.
Pak chci, aby mé jméno bylo charles.
I would like to help you with your drug case.
Rád bych ti pomohl s tvým případem s drogami.
I would like to help emily improve her life.
Ráda bych emily pomohla zlepšit její život.
I would like to just jump right in here because i'm.
Nejradši bych skočil za váma, protože cítím tu energii.
But i would like to ask you.
Ale chtěla bych se vás zeptat.
I would like hoshi to stay with me while i'm working.
Chtěl bych, aby tu se mnou hoshi zůstala, zatímco budu pracovat.
I would like to see your best inset collars, please.
Chci vidět vaše nejlepší límečky, prosím.
My name is abby and i would like to ask you a few questions.
Mé jméno je abby a ráda bych se vás zeptala na pár otázek.
I would like to know more about your family.
Rád bych věděl o vaší rodině víc.
But i would like to play.
Ale já chci hrát.
But i would like to hear your plan.
Ale ráda bych slyšela tvůj plán.
I would like to eat you!
Nejradši bych tě snědla!

Výsledek: 16789, Čas: 0.4078

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"I would like" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc