IF YOU WANT DO ČEŠTINY

Co je if you want do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 8889, Čas: 0.2225

Anglický-český slovník

Příklady použití If You Want ve větě a jejich překlady

But if you want.
If you want to fry the onion or garlic, add oil or butter to.
Pokud chcete osmažit cibuli nebo česnek, přidejte do.
But we can have sex if you want.
Ale jestli chceš, můžeme mít sex.
For instance: if you want to cook 350g of fish using the auto menu programme.
Například: pokud chcete vařit 350g rybu pomocí programu automatická nabídka.
Two, if you want.
Dva, když chceš.
But if you want to live.
Ale jestli chceš žít.
But if you want, i can tell you who your father really is.
Ale když chceš, můžu ti říct kdo je tvým pravým otcem.
If you want to program 12 minutes of grilling.
Pokud chcete naprogramovat 12 minut grilování.
Well, maybe if you want, i can back you up.
No, možná, kdybys chtěl, mohla bych tě krýt.
Yeah, if you want.
I was crying, if you want to know the truth,
Plakal jsem, když chceš vědět pravdu.
Just tell me if you want more.
Řekni, kdybys chtěl ještě.
But if you want your family.
Ale jestli chceš, aby tvoje rodina.
Note: if you want to select a different length setting, switch off the appliance.
Poznámka: chcete-li vybrat jiné nastavení délky, vypněte přístroj.
If you want to set the paper type, then navigate to:.
Pokud chcete nastavit typ papíru, přejděte na:.
Richie... if you want to have your little.
Richie... když chceš mít svojí malou.
If you want him, go.
Jak chceš běž a vezmi si ho.
Once if you want to prepare one cup.
Jednou, chcete-li připravit jeden šálek.
And hey, if you want to go fishing, we got room in the boat.
A kdybys chtěl jet rybařit, máme na lodi místo.
If you want to spin your laundry when the machine is in this mode:.
Pokud chcete své prádlo vyždímat, když je pračka v tomto režimu:.
If you want to be.
If you want freezing big quantities of fresh food, do these steps:.
Pokud chcete zmrazit velké množství čerstvých potravin, postupujte následovně:.
If you want forgiveness it will cost you a quarter.
Chceš-li odpuštění, bude tě to stát čtvrťák.
If you want, i can tell people you're good in bed.
Jestli chceš, můžu lidem říct, že jsi v posteli dobrá.
Well, if you want some pasta, just ask.
No, kdybys chtěl těstoviny, stačí říct.
If you want, you could take yours back.
Pokud chceš, můžeš to vzít zpátky.
If you want to spin your laundry after the rinse hold function:.
Chcete-li prádlo vyždímat po funkci pozastavení máchání:.
But, hey, if you want to be sad.
Ale co, když chceš být smutná.
And no more tricks, if you want to stay alive.
A žádné další triky, chceš-li zůstat naživu.
And you, if you want.
A tebe, jestli chceš.

Výsledek: 8889, Čas: 0.2225

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"If you want" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc