Překlad "in front of" ve Český

Výsledek: 300, Čas: 0.0207

přímo před v přítomnosti v přední části pred před tím před zraky před všema v před a před před tímto

Příklady In Front Of ve větě

The answer was always in front of you.
Odpověď byla vždy přímo před vámi.
Screaming in front of the passengers is rude.
Křik v přítomnosti cestujích je nepřijatelný!

That the forest in front of The Ferry is too thick.
Les v přední části Ferry je příliš hustý.
Pick us up in front of ahkmed's in two hours.
Vyzvednete nás predAhkmed's. Za dve hodiny.
Not in front of the kid.
Ne před tím klukem.
Right in front of his daughter.
Přímo před zraky své dcery.
I hate to do this in front of.
Je mi blbý to říkat před všema.

We don't fight in front of him.
Nemáme N'-t bojovat v před ním.
In front of a police station too.
A před policejní stanicí.
I will kill a bird in front of you.
Zabiju toho ptáka přímo před tebou.
How can you do this in front of your child?
Jak to můžeš dělat v přítomnosti svého dítěte?
You will feel comfortable stretching in front of your thighs.
Budete pociťovat pohodlné napnutí v přední části vašich stehen.
Eddie, look, let's not argue in front of people.
Eddie, nehádejme se pred ostatními.
Not in front of the boy.
Ne před tím chlapcem.
In front of 30 potential jurors.
Před zraky třiceti možných porotců.
In the living room, in front of the TV.
V obýváku, přímo před televizí.
Don't say that in front of my dress.
Nemluv tak v přítomnosti mých šatů.
It must have been in front of our tent.
Muselo to být v přední části stanu.
Let's meet in an hour, in front of MDM.
Sejdeme se za hodinu, pred MDM.
Right in front of the big painted face.
Hned před tím velkým namalovaným obličejem.
In front of your entire family.
Před zraky celé tvé rodiny.
In front of your girlfriend?
Přímo před zraky tvé přítelkyně?
Just... not in public and in front of my friends.
Jen ne na veřejnosti a v přítomnosti mých přátel.
Can you drop us in front of the park?
Můžete nám zastavit v přední části parku?
You tried to embarrass me in front of George.
Zkoušelas mě ztrapnit pred Georgem.
He's in front of the Pier One truck!
Je před tím Pier One Truckem!
In front of his wife, Emily.
Před zraky jeho ženy Emily.
Like, in front of my face.
Jako, přímo před mým obličejem.
You can't run around like that in front of men.
Nemůžete se takto oblékat v přítomnosti mužstva.
This bedroom is in front of the house.
Tahle ložnice je v přední části domu.

Výsledek: 300, Čas: 0.0207

VIZ TAKÉ
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
PŘEKLADY V OKOLÍ

"In front of" v jiných jazycích


Ruský
Španělský
Francouzský
Indonéský
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc