IN THE CAR DO ČEŠTINY

Co je in the car do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4203, Čas: 0.0968

Anglický-český slovník

Příklady použití In The Car ve větě a jejich překlady

Never use the device in the car while the car is in motion.
Přístroj v autě nikdy nepoužívejte během jízdy.
The device is to be fastened properly before transporting the device in the car.
Při převozu zařízení v autě je třeba zařízení bezpečně upevnit.
The guy in the car did.
To udělal autem ten chlap.
Do not set reservation mode if there is someone in the car.
Nenastavujte rezervační režim, je-li někdo v autě.
I jumped in the car, and, well, here i am.
Tak jsem naskočila do auta a jsem tu.
Never leave your child unattended in the car.
Nikdy nenechávejte dítě ve voze bez dozoru.
If this is the case, choose another position in the car.
V takovém případě zkuste sedačku připevnit na jiné sedadlo v autě.
We're going in the car, we won't see another soul.
Pojedeme autem, nepotkáme živou duši.
Oh, they're in the car.
Jsou v aute.
Why don't you go and wait in the car, judith?
Proč nepočkáš ve voze, judith?
Bébé confort fero/ ferofix in the car.
Autosedačka bébé confortfero/ferofix v autě.
We would ride in the car without a map.
Jezdili jsme autem bez mapy.
Sure made him quiet in the car.
Díky němu byl v aute zticha.
You two, in the car!
Vy dva do auta.
Can i stay in the car?
Mohu zůstat v autě?
Never leave your child unattended in the car, it can be dangerous!
Nikdy nenechávejte dítě ve vozidle samotné, mohlo by to být nebezpečné!
Starting tomorrow, you and george will be riding in the car with me.
Odzítřka budete ty a george jezdit autem se mnou.
We will travel in the car with the gold.
Budeme cestovat ve voze se zlatem.
Hey, get back in the car or i will kill him!
Hej, vrať se zpátky do auta nebo ho zabiju!
The weapon found in the car had no fingerprints.
Na zbrani nalezené ve voze nebyly otisky.
Crises in the car industry( debate).
Krize v automobilovém průmyslu( rozprava).
You have to take me for a ride in the car.
Musíš mě vzít na projížďku autem.
That's how you gonna be in the car.
Takhle budeš v aute.
We found blood in the car.
Našli jsme v autě krev.
The bébé confort fero/ ferofix must only be installed in the car in a forward-facing position.
Umístěte autosedačku bébé confortfero/ferofix ve vozidle výlučně čelem ke směru jízdy.
Lucas is in the car.
Lucas je v autě.
I got in the car because you need to know something.
Nastoupila jsem do auta, protože musíš něco vědět.

Výsledek: 4203, Čas: 0.0968

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc