IN THE WORLD DO ČEŠTINY

Co je in the world do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 6630, Čas: 0.1357

Anglický-český slovník

Příklady použití In The World ve větě a jejich překlady

It was also the third bank in the world to launch GSM banking.
Zároveň je třetí bankou na světě, která zavedla GSM banking.
Suitable for connection to any standard input voltage in the world.
Možnost připojení ke všem na světě běžným zdrojům napětí.
This gives them a place among top advanced alarm panels in the world.
To je řadí mezi špičkové zabezpečovací ústředny na světě.
Nowhere in the world has anything positive been attained in this manner.
Nikde ve světě nebylo v této oblasti dosaženo pozitivních výsledků.
In practice, they are possibly the best machines in the world.
V praxi jsou možná nejlepšími stroji na světě.
This is the last place in the world i want to be.
Tohle je poslední místo na světě, kde bych chtěl být.
You are my oldest friend in the world.
Jsi můj nejstarší přítel na světě.
But we were talking now only about opportunities in the world of prakriti!
Ale vždyť my teď mluvíme o možnostech ve světě prakriti!
Everything i have in the world is here.
Všechno, co na světe mám, je tady.
And there are so many real problems in the world.
A to je na světě tolik skutečných problémů.
The last person in the world i want to hear from.
Poslední osoba na světe, kterou jsem chtěl slyšet.
I only got two friends in the world.
Mám na světě jen dva přátele.
Paris is the best city in the world.
Paříž je nejlepší město na světě.
You're the only person in the world i can believe in.
Jsi jediný člověk na zemi, kterému můžu věřit.
Buildings can be monitored and controlled via ethernet from anywhere in the world.
Budovy lze monitorovat a řídit přes ethernet odkudkoli ve světě.
Is he the sweetest daddy in the world, or what?
Jsi snad ten nejlepší táta na světe, nebo co?
But, prue, there are other evils in the world.
Ale, prue, na světě jsou i jiná zla.
You're the best actor in the world.
Jsi nejlepší herec na světě.
Hey, coffee is the number one drink in the world.
Káva je světový nápoj číslo jedna.
The only mortal blood in the world and it's on that truck.
Jedinou smrtelnou krev na zemi a ta byla v tom náklaďáku.
We see the situation in the world.
Vidíme situaci ve světě.
Playing in the world series.
Hraje světový pohár.
It owns the best studios and technologies in the world.
Vlastní nejlepší studia a technologie na světě.
The situation in the world has changed.
Situace ve světě se změnila.
Once more, nothing else in the world existed for me.
A opět pro mě na světe nic víc neexistovalo.
See you in the world series.
Uvidíme se ve světové sérii.
Dariel is the only person in the world who cares about me.
Dariel je jediný člověk na zemi, kterému na mně záleží.
It is the only place in the world where i feel powerful.
Je to jediné místo na světě, kde se cítím bejt silnej.
Every country in the world.
V každé zemi na světě.
Because i live in the world.
Protože žiju na zemi.

Výsledek: 6630, Čas: 0.1357

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc