IN THIS REGARD DO ČEŠTINY

Co je "in this regard" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 320, Čas: 0.0957

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
v tomto ohledu v této souvislosti v tomto směru v této oblasti z tohoto hlediska

Příklady použití "In This Regard" ve větě a jejich překlady

Local initiatives are very valuable in this regard.
Velmi cenné jsou v tomto ohledu místní iniciativy.
The commission should present its proposals in this regard at the earliest opportunity.
Komise by měla v této souvislosti předložit své návrhy při nejbližší možné příležitosti.
Desertec and nabucco are important instruments in this regard.
Projekty DESERTEC a nabucco jsou v tomto ohledu důležitými nástroji.
This section summarises findings in this regard.
Tato část shrnuje zjištění v tomto směru.
The commission tabled a proposal in this regard in may 2006.
Komise předložila v této souvislosti návrh v květnu 2006.
The digitisation of historical and cultural content represents the main opportunity in this regard.
Hlavní příležitost v tomto ohledu přináší digitalizace historického a kulturního obsahu.
These environmental accounts can help us in this regard.
Tyto environmentální účty nám v tomto směru mohou pomoci.
The rapporteur has done an excellent job in this regard.
Zpravodaj v této oblasti odvedl vynikající práci.
We need new and current statistical data in this regard.
Potřebujeme nové a platné statistické údaje v tomto ohledu.
The european union's cohesion policy plays an essential role in this regard.
Evropská politika soudržnosti hraje v této souvislosti zásadní roli.
What outcome can we expect in this regard?
Jaký výsledek můžeme v tomto směru očekávat?
There were improvements in 2009 in this regard.
V roce 2009 došlo v této oblasti ke zlepšením.
The commission has already made proposals in this regard.
Komise již v této souvislosti předložila návrhy.
In this regard, too, EURES is a unique and very efficient tool.
I z tohoto hlediska je EURES unikátním a velmi účinným nástrojem.
In this regard, i very much welcome the accession of bulgaria and romania.
V tomto ohledu velmi vítám přistoupení bulharska a rumunska.
In this regard, the reform is moving in the wrong direction.
Z tohoto hlediska reforma běží opačným směrem.
In this regard, i have a problem with origin labelling.
V tomto ohledu mám problém s označením původu.
I would like to address two points in this regard.
Rád bych v této souvislosti uvedl dvě věci.
The united kingdom and ireland have already set a good example in this regard.
Spojené království a irsko již šli v tomto směru příkladem.
In this regard, i must highlight the differences in sanitary standards.
V této souvislosti musím zdůraznit odlišnosti v hygienických normách.
We await your proposals in this regard.
Očekáváme vaše návrhy v této oblasti.
In this regard, poverty still has a feminine face in europe.
V tomto ohledu má chudoba v evropě doposud ženskou tvář.
It has absolutely nothing to deliver in this regard.
Z tohoto hlediska směrnice nepřináší vůbec nic.
In this regard, all of our questions related primarily to political projects.
V tomto směru se všechny naše otázky primárně týkaly politických projektů.
In this regard, i wish to thank you.
V této souvislosti vám chci poděkovat.
Independent testing is necessary in this regard.
V tomto směru je nutné nezávislé testování.
In this regard, i would also like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs.
V tomto směru bych chtěl také poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům.
SOLVIT is a very important instrument in this regard.
Síť SOLVIT je v tomto ohled nástrojem velmi důležitým.

Výsledek: 320, Čas: 0.0957

VIZ TAKÉ
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "in this regard"


of this
about it
in this domain
in this field
thus
on this matter
on this point
in this connection
in this direction
to this end
in this sense
in this way
on this topic
against this backdrop
in this area
accordingly
along these
against this background
in this context
in this respect
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"In this regard" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc