IT 'S SO DO ČEŠTINY

Co je "it 's so" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 13, Čas: 0.3764


Příklady It 's So ve větě

It 's so real, you can almost feel the tension.
Je to tak skutečné, že cítíš to napětí.
It 's got nothing whatsoever to do with talent and it 's so unfair!
To nemá nic co dělat s talentem a je to tak nefér!
It 's so' primitive...- here, look here.
Je to tak primitivní hele, podívej.
And it's so hard ♪ ♪ to let go.
A je to tak těžké,** nechat jít.*.
It's-it's so... ooh!
Je to, je to tak.
But it's so wrong tonight, yeah, baby.
Ale dneska večer je to tak špatně, zlato.
It 's so smooth a fly would slide on it.
Tak jemný, že i moucha by se po něm mohla klouzat.
Like it's so important to know how to throw a ball.
Jako by bylo tak podstatné vědět, jak se hází míčem.
It's--it's so long ago.
Je to... je to tak tak dávno.
It's--it's so hard.
Je to hrozně těžké.
Oh, o . j . it's so cute.
J. je tak roztomilý.
It's p . t . l . d . it's so rare.
Je toP.T.L.D. je to hrozně vzácné.
We, can't it's so far away.
Nemůžeme, je to moc daleko.

Výsledek: 13, Čas: 0.3764

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "it 's so"


was
was so
are just
are too
just
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc