IT LOOKS LIKE DO ČEŠTINY

Co je it looks like do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2970, Čas: 0.1451

Anglický-český slovník

Příklady použití It Looks Like ve větě a jejich překlady

It looks like an italian hospital in here.
Vypadá to tu jak v italský nemocnici.
Yeah, it looks like little miss perfect's been lying to us.
Jo, zdá se, že nám malá slečna dokonalá lhala.
Well, it looks like we're one, big, happy family again.
Dobře, vypadá to, že jsme zase jedna velká šťastná rodina.
It looks like transmitting equipment.
Mně to připadá jako vysílačka.
And it looks like it has a small parallel universe inside.
A zdá se, že má uvnitř malý paralelní vesmír.
Well, it looks like your new girlfriend has control now.
No, vypadá to, že teď má kontrolu tvoje nová přítelkyně.
And it looks like it's still expanding.
A zdá se, že se pořád rozšiřuje.
Wow, tony. bummer. it looks like you pissed yourself.
Tony.vopruz.to vypadá jak kdyz ses práve pochcal.
And it looks like chuck will be the winner.
A vypadá to, že vítězem bude chuck.
It looks like tequila to me.
to připadá jako tequila.
Hotch, it looks like robert was in the room.
Hotchi, vypadá to, že robert byl v pokoji.
So it looks like we fixed something.
Aby to vypadalo, že jsme něco dělali.
At the moment, it looks like a heart attack to me.
Momentálně mi to připadá jako infarkt.
It looks like your mom.
Vypadá jak tvoje máma.
No, but it looks like he left in a rush.
Ne, ale zdá se, že odjel ve spěchu.
Abby, it looks like you're having a stroke.
Abby, vypadá to, že máš mrtvici.
Do you know what it looks like when you walk out of a sermon?
Víš, jak to vypadalo, když jsi odešla uprostřed kázání?
But it looks like somebody's been living here.
Ale vypadalo to, že tam někdo nějakou dobu bydlel.
It looks like a killer's rage to me.
to připadá jako vztek vraha.
Yeah, it looks like our ladies are from the same modeling agency-.
Jo, zdá se, že naše dámy jsou ze stejné modelingové agentury.
And secondly," it looks like arnold schwarzenegger.".
A druhý," vypadá jak arnold schwarzenegger.".
It looks like this might be a good time after all.
Vypadalo to, že by tohle mohla být vhodná doba na všechno.
It looks like asshole kids to me.
Mně to připadá jako nějaký pitomý děcka.
It looks like a painted golf ball.
Vypadá jak nabarvenej golfovej míček.
Well, it looks like you're in good hands now.
No, vypadá to, že jsi teď v dobrých rukou.
I pray even when it looks like i'm not praying.
Modlil jsem i když to vypadalo, že se nemodlím.
Yeah, it looks like you are pregnant.
Jo, zdá se, že jste těhotná.
And pull the sheets up so it looks like you're naked.
A uprav prostěradlo tak, aby to vypadalo, že jseš nahej.
It looks like a catcher's mitt.
Vypadá jak basebolová rukavice.
And it looks like the winner is turbo!
A vypadá to, že vítěz je... turbo!

Výsledek: 2970, Čas: 0.1451

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"It looks like" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc