Překlad "it will be" ve Český

Výsledek: 5055, Čas: 0.0226

bude to -bude to nastane už bude tak bude to v je to budou to by to

Příklady It Will Be ve větě

But it will be my last press conference.
Ale bude to moje poslední tisková konference.
It will be a noble self-sacrifice, and quite in the Roman tradition.
Bude to sebeoběť v duchu římských tradic.

It will be the end of Rome.
Nastane konec Říma.
When we are old it will be too late.
Až budeme staří, už bude příliš pozdě.
If I have any, it will be up there.
Jestli nějakou mám, tak bude nahoře.
Ah, it will be all right.
Bude to v pořádku.
Beverly says it will be tight.
Beverly myslí, že je to o fous.

It will be two months in... three weeks.
Budou to dva měsíce za tři týdny.
It will be a helpful experience for you.
Mohl by to pro Vás být velký duchovní poznatek.
But it will be a life.
Ale bude to život.
It will be a nice Christmas gift.
Bude to hezký vánoční dárek.
It will be the end of the Roman Empire.
Nastane konec Říše římské.
By the time we deploy, it will be too late.
Než se znovu zformujeme, už bude pozdě.
By the time I get there, it will be dark.
Než se tam dostanu, tak bude tma.
Shh, it will be all right.
Bude to v pořádku.
But if you are wrong... it will be your responsibility.
Ale pokud se nemýlím je to vaše zodpovědnost?
It will be mostly local guys?
Budou to většinou místní chlapi?
If I weep, it will be for you, Ares.
Bylo by to kvůli tobě, Áresi.
Yeah, and it will be great to see you.
Jo, a bude to skvělé tě vidět.
It will be a couple hundred pages.
Bude to pár stovek stránek.
By the time she finds out, it will be too late.
Až to zjistí, už bude pozdě.
I think it will be okay.
Myslím, že je to v pořádku.
It will be a great Christmas, I promise.
Budou to krásné vánoce, slibuji.
Well, it will be our little secret.
Bylo by to naše malé tajemství.
And it will be legal!
A bude to legální!
It will be difficult but it will be done.
Bude to těžké, ale dobrá.
Anyway... it will be a loss for all of us.
Každopádně... je to pro nás všechny velká ztráta.
It will be the last words you ever hear.
Budou to poslední slova, který uslyšíš.
It will be the end of all life on the planet.
Znamenalo by to konec veškerého života na planetě.
And it will be your ass.
A bude to tvoje prdel.

Výsledek: 5055, Čas: 0.0226

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
Viz také
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc