LADIES AND GENTLEMEN DO ČEŠTINY

Co je ladies and gentlemen do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3664, Čas: 0.1225

Anglický-český slovník

Příklady použití Ladies And Gentlemen ve větě a jejich překlady

Ladies and gentlemen, brothers and sisters, our beloved friend.
Dámy a pánové, bratři a sestry, náš milovaný přítel,
Ladies and gentlemen, hugo and i are old friends.
Dámy a pánové, hugo a já jsme staří přátelé.
Ladies and gentlemen, yourattention please.
Dámy a pánově, věnujte mi pozornost.
Ladies and gentlemen, could you take your seats for dinner?
Dámy a pánove, můžete se usadit na svá místa?
Ladies and gentlemen... attention, please?
Dámy a pánově... věnujte mipozornost,prosím.
Ladies and gentlemen, my name is uku-todd.
Dámy a pánové, mé jméno jeuku-todd.
Ladies and gentlemen, the winner.
Dámy a pánově, vítěz!
Ladies and gentlemen, here they are, eddie and gwen, together again!
Dámy a pánové, eddie a gwen, znovu spolu!
Ladies and gentlemen, it is in our hands.
Pánové a dámy, máme to v rukou.
Ladies and gentlemen, may i invite you to behold montgomery burns?
Dámy a pánove, mohu vašemu obdivu nabídnout montgomeryho burnse?
Ladies and gentlemen... welcome to paris.
Dámy a pánově, vítejte v paříži.
Ladies and gentlemen, simone!
Dámy a pánové, simone!
Ladies and gentlemen, welcome aboard the starlight harbor cruise.
Dámy a páni, vítam vás na plavbě hvězdný přístav.
Ladies and gentlemen, michael schumacher drives a fiat croma.
Pánové a dámy, michael schumacher řídí fiat croma.
MALE ANNOUNCER: ladies and gentlemen, carrot top!
Dámy a pánove, carrot top!
Ladies and gentlemen, jamie and ashley!
Dámy a pánové, jamie a ashley!
Ladies and gentlemen, we need a win.
Pánové a dámy. potřebujeme vyhrát.
Ladies and gentlemen, capital city's newest sensation:.
Dámy a pánove, nová senzace kapitál city... tancící homer!
Ladies and gentlemen, i have a question.
Dámy a pánově, mám pro vás otázku.
Ladies and gentlemen, my wife and the love of my life.
Dámy a pánové, moje žena a láska mého života.
Ladies and gentlemen, i give you her maj--.
Dámy a pánově, představuji vám její veli.
On television ladies and gentlemen welcome to this is your lucky day.
Pánové a dámy, vítáme vás při" dnes je tvůj šťastný den".
Ladies and gentlemen, the governor of new york, george pataki.
Dámy a páni, guvernér státu new york, george pataki.
Ladies and gentlemen, welcome to the 2012- women's gymnastics trials.
Dámy a pánove, vítejte na gymnastickém výběru děvčat pro rok 2012.
Ladies and gentlemen, this kiss has been a year in the coming.
Dámy a pánově, na tenhle polibek čekali rok.
Ladies and gentlemen, we have a draw.
Dámy a pánove, je to remíza!
Oh, ladies and gentlemen, please.
Dámy a pánové, prosím.
Ladies and gentlemen, we're playing merchant at the fair.
Dámy a páni, začíná kupec na tržišti!
Ladies and gentlemen, you do not have to hold hands.
Pánové a dámy, nemusíte se držet za ruce.

Výsledek: 3664, Čas: 0.1225

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Ladies and gentlemen" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc