Překlad "listen to me" ve Český

Výsledek: 2372, Čas: 0.0161

poslouchej mě poslouchej poslechni mě vyslechni mě mě vyslechnout poslechněte mě neposlouchá posluchej mě -poslouchejte mě slyšíš mě mi naslouchat mě poslechneš vyslyš mě mě neposloucháš

Příklady Listen To Me ve větě

Nathan please, listen to me.
Nathan poslouchej mě, prosím.
Listen to me; i'm on your.
Poslouchej, jsem na tvé.

Rae, listen to me.
Rae, poslechni mě.
Faye, listen to me.
Faye, vyslechni mě.
You must listen to me before it is too late.
Musíte mě vyslechnout, než bude pozdě.
Father, please listen to me and come with me.
Otče, prosím, poslechněte mě a pojďte se mnou.
Why won't anybody listen to me?
Proč mě nikdo neposlouchá?

Joxer, listen to me, and listen good!
Joxere, posluchej mě, a poslouchej dobře!
Listen to me, Brigadier.
Poslouchejte mě, brigadýre.
Meg, listen to me.
Meg, slyšíš mě.
YOu wont listen to me? alright.
Nebudeš mi naslouchat?
I'm in charge. Just listen to me.
Prostě mě poslechneš.
Crichton, listen to me.
Crichtone, vyslyš mě.
You won't even listen to me!
Ani mě neposloucháš!
James, listen to me, please.
Jamesi, poslouchej mě, prosím.
Devon, listen to me, and listen to me very carefully.
Poslouchej, Devone, a poslouchej pozorně.
Please listen to me, Anakin.
Prosím, poslechni mě, Anakine.
Salome, listen to me.
Salome, vyslechni mě.
But you must listen to me.
Ale musíte mě vyslechnout.
Jackson, listen to me.
Jacksone, poslechněte mě.
Why does no-one ever, ever listen to me?
Proč mě nikdy nikdo neposlouchá?!
Autolycus, listen to me.
Autolycu, posluchej mě.
Listen to me, you old fruitcake!
Poslouchejte mě, vy jeden okoralej koláči!
Jay, listen to me.
Jay, slyšíš mě.
Listen to me, beloved, please listen.
Vyslyš mě, milovaná, prosím poslouchej.
Norman, please listen to me!
Normane, poslouchej mě prosím!
Listen to me, i'm a billionaire!
Poslouchej, jsem miliardář.
Mystere, listen to me.
Mystéro, poslechni mě.
Uncle, listen to me.
Strýčku, vyslechni mě.
Please, Reggie, you gotta listen to me.
Prosím, Reggie, musíš mě vyslechnout.

Výsledek: 2372, Čas: 0.0161

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
Viz také
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc