LISTEN TO ME DO ČEŠTINY

Co je listen to me do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2831, Čas: 0.9532

Anglický-český slovník
poslouchej mě poslouchejte mě poslouchej poslechni mě vyslechni mě mě vyslechnout poslechněte mě poslouchej mně poslouchat mě vyslechněte mě mě poslechnout

Příklady použití Listen To Me ve větě a jejich překlady

Nathan please, listen to me.
Nathan poslouchej mě, prosím.
Listen to me, and you listen good.
Poslouchej, a poslouchej dobře.

Cyndi, listen to me. it's time to go home!
Cyndi, poslouchej mě, je čas jít domů!
Louisa, listen to me.
Louiso, poslechni mě.
Listen to me, i'm your friend.
Poslouchej, jsem tvůj přítel.
Norman, please listen to me!
Normane, poslouchej mě prosím!
Ray, listen to me.
Rayi, vyslechni mě.
Please listen to me, anakin.
Prosím, poslechni mě, anakine.
Devon, listen to me, and listen to me very carefully.
Poslouchej, devone, a poslouchej pozorně.
James, listen to me, please.
Jamesi, poslouchej mě, prosím.
No no, please, lily. listen to me.- please.
Ne, ne, lily, poslouchej mě, prosím.../lily enslin.
But you must listen to me.
Ale musíte mě vyslechnout.
No, no, adam, listen to me, please.
Ne, ne, adame. poslouchej, prosím.
Uncle, listen to me.
Strýčku, vyslechni mě.
Colautti, listen to me.
Colautti, poslechni mě.
Listen, hank. hank, will you please listen to me?
Hanku, prosím tě, poslouchej mě.
Miss graves, listen to me.
Paní gravesová, poslechněte mě prosím.
You must listen to me before it is too late.
Musíte mě vyslechnout, než bude pozdě.
Listen to me, edith, please.
Poslouchej, edith. prosím.
Listen to me and go!
Poslechni mě a běž!
Faye, listen to me.
Faye, vyslechni mě.
Aidan, listen to me.
Aidane, poslouchejte mě.
Jesse, jesse, jesse, listen to me.
Jesse, jesse, jesse, poslouchej mě.
Peter, you must listen to me!
Petře, musíš mě vyslechnout!
But listen to me, please.
Ale vyslechni mě, prosím.
Father, please listen to me and come with me.
Otče, prosím, poslechněte mě a pojďte se mnou.
Monty, listen to me.
Monty, poslechni mě.
Listen to me, bailey is dead!
Poslouchej, bailey je mrtvý!
Juliette, listen to me.
Juliette, poslechněte mě.
Ryan, listen to me.
Ryane, poslouchejte mě.

Výsledek: 2831, Čas: 0.9532

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc